Omvandlingsräknare för tryck

Om:

Konvertera tryckmått som psi till bar, kg/cm2 till psi, bar till kg/cm2 och omvandla andra tryckrelaterade måttenheter som pa, bar, kg/cm2, psi, mm H2O, in H2O, psf och atmosfär med hjälp av DigiKeys omvandlingsräknare för tryck.

Pascal:
Pa (N/m2)
Bar:
Bar
Kilogram per kvadratcentimeter:
kg/cm2
Pund per kvadrattum:
psi
Pund per kvadratfot:
psf
Vattenpelare i millimeter vid 4 °C:
mm H2O
Vattenpelare i tum vid 4 °C:
in H2O
Atmosfäriskt tryck:
atm
  • En pascal (Pa N/m2) är en enhet för tryck som är lika med en newton per kvadratmeter.
  • En bar är lika med 100000 Pa och är något mindre än det genomsnittliga atmosfäriska trycket på jorden vid havets yta.
  • Kilogram per kvadratcentimeter (kg/cm2) är en tryckenhet lika med kraften av ett kilogram per kvadratcentimeter. Ett annat namn på denna enhet är teknisk atmosfär.
  • Pund per kvadrattum (psi) är resultatet av kraften från ett pund på en yta på en kvadrattum.
  • Pund per kvadratfot (psi) är resultatet av kraften från ett pund på en yta på en kvadratfot.
  • Vattenpelare i millimeter vid 4 °C (mm H2O @ 4°C) definieras som trycket som utövas av en pelare med vatten som är 1 mm hög vid 4 °C, med gravitationens standardacceleration.
  • Vattenpelare i tum vid 4 °C (in H2O @ 4°C) definieras som trycket som av en pelare med vatten som är 1 tum hög vid 4 °C, med gravitationens standardacceleration.
  • Atmosfäriskt tryck som också kallas det barometriska trycket, är trycket innanför jordens atmosfär.

Relaterade produkter: