Transformatorer

438 Resultat

Transformatorer


Transformatorprodukter är matriser av magnetiskt kopplade induktorer där egenskaperna hos de enskilda induktorerna i matrisen vanligtvis är icke-enhetliga. Några typer av transformatorer är ljud-, kraft-, puls- och isoleringstransformatorer med mera. De används vanligtvis för ett eller två syften: omvandling av växelström eller signaler mellan väsentligt olika spänningsnivåer, eller överföring av dessa över isoleringsbarriären mellan två galvaniskt isolerade kretsar.

Bild på schematisk symbol för step up-transformator Bild på schematisk symbol för step down-transformator Bild på schematisk symbol för uttag på centrumlindning