SEK | EUR | USD

Detta verktyg erbjuder ekvivalensberäkningar för energi mellan ett flertal måttenheter, inklusive British thermal units (BTU), joule (J), kilowattimmar (kWh), Therms (THM) och kalorier (både livsmedelkalorier och termokemiska).

British thermal units
BTU
Joule:
J
Kilowattimme
kWh
Therm
THM
Kalorier (livsmedel)
Cal
Kalorier (termokemiska)
Cal

Hur många joule går det på en BTU?

1 BTU = 1055,05585262 J

Hur många BTU går det på en joule?

1 Joule =0,00094781712 BTU