SEK | EUR | USD

Digitala lösningar från Digi-Key

Det pågår idag en digital omställning av affärsverksamheter, vilket innebär att företag eftersträvar maskin-maskin-anslutningar (M2M) för att vidareutveckla sina förmågor. Vi erbjuder ett flertal digitala lösningar utformade för att minska kostnader och fel och öka effektiviteten, precisionen och reducera tiden till marknad. Om ert företag kan dra nytta av API:er, EDI eller en PunchOut-katalog, står vi redo att hjälpa er vidare på vägen mot en fungerande e-inköpsverksamhet.

Komma igång med Digi-Keys digitala lösningar

  • Steg 1Identifiera processerna ni vill förbättra och automatisera
  • Steg 2Gå igenom era nuvarande teknologiska infrastrukturer och resurser
  • Steg 3Utvärdera lönsamheten med verktyg som vår API-lösningskalkylator
  • Steg 4Kontakta Digi-Key med eventuella frågor

E-bok om digital omställning

Den digitala omställningen omformulerar vad affärsverksamhet innebär i en digital tidsålder. Detta omfattar att använda digitalteknik för att skapa nya - eller modifiera befintliga - affärsprocesser, medarbetarkultur och kundupplevelser, för att möta snabbskiftande krav på företag och marknader och bygga konkurrensfördelar.

Denna e-bok utforskar utvecklingen av den digitala omställningen inom inköpssektorn, visar hur det ser ut i verkliga livet och förklarar varför inköpsavdelningar måste börja mobilisera sin digitala omställning idag.