Kretsskydd

1 804 Resultat

Kretsskydd


Kretsskyddsanordningar omfattar produkter som används för att skydda elektriska kretsar från skador som orsakas av faror som statisk urladdning (t.ex. dioder för dämpning av transientspänningar och gasurladdningsrör) samt produkter som är avsedda att minska risken för brand orsakad av elektrisk överbelastning eller kretsfel, t.ex. säkringar och kretsbrytare. Relaterade tillbehör som konstruerats för användning med sådana produkter är också inkluderade, såsom säkringshållare, säkringsutdragare och monteringssocklar för kretsbrytare.

Bild på schematisk symbol för kretsbrytare Bild på schematisk symbol för säkring Bild på schematisk symbol för TVS-diod Bild på schematisk symbol för varistor