Transformatorer14 229 Resultat

Utvalda tillverkare
Image of Hammond Logo
Image of Pulse Electronics logo
Image of Würth Elektronik color logo
Image of Triad Logo
Image of Signal Transformer logo
Image of SolaHD logo

Transformatorer


Transformatorprodukter är matriser av magnetiskt kopplade induktorer där egenskaperna hos de enskilda induktorerna i matrisen vanligtvis är icke-enhetliga. Några typer av transformatorer är ljud-, kraft-, puls- och isoleringstransformatorer med mera. De används vanligtvis för ett eller två syften: omvandling av växelström eller signaler mellan väsentligt olika spänningsnivåer, eller överföring av dessa över isoleringsbarriären mellan två galvaniskt isolerade kretsar.

Bild på schematisk symbol för step up-transformator Bild på schematisk symbol för step down-transformator Bild på schematisk symbol för uttag på centrumlindning