Kontaktdon24 438 Resultat

Om kontaktdon och sammankopplingsprodukter


Kontaktdon och sammankopplingsprodukter underlättar sammanfogningen av elektriska eller fiberoptiska ledare och kablar. Det finns en mängd olika utföranden för de flesta användningsområden: banankontakter för labbutrustning, koaxialkontakter för RF, modulkontakter för nätverks- och telefonsystem, spad- och ringplintar för anslutning av enskilda ledningar till kopplingsplintar, kopplingsplintar, socklar för transistorer och integrerade kretsar, vanliga växelströmskontakter, hörlurskontakter, högspänningskontakter, USB-kontakter och många, många fler.

Bild på schematisk symbol för hylskontakt Bild på schematisk symbol för RJ-45-kontakt Bild på schematisk symbol för koaxialkontakt Bild påv schematisk symbol för D-Sub kontakt