Sekretesspolicier

Revision 4.3

Sekretesspolicy för Digi-Key

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

4. Februari 2021

Digi-Key respekterar din rätt till personlig integritet. I detta sekretessmeddelande beskrivs vilka vi är, hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter till integritet och sekretess.

Detta täcker Digi-Key Corporations verksamhet (med affärsverksamhet under namnet Digi-Key Electronics) och dess koncernföretag, inklusive Digi-Key Electronics Germany GmbH och Digi-Key Services, Inc., vilka i detta sekretessmeddelande refereras till som "Digi-Key".

Har du frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i detta sekretessmeddelande.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela meddelandet om integritetsskydd för att säkerställa att du är fullständigt informerad. Om du endast vill läsa ett visst avsnitt av meddelandet om integritetsskydd kan du klicka på önskad avsnittslänk nedan.

Vad gör Digi-Key?

Digi-Key är en auktoriserad distributör av elektriska komponenter och andra produkter. Vårt huvudkontor finns i USA men vi har dotterbolag och anknutna företag i andra länder runtom i världen.

För mer information om Digi-Key, se avsnittet "Om Digi-Key" på vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar Digi-Key in och varför?

Personuppgifter som vi samlar in kan i stort sett delas in i följande huvudkategorier:

 • Information som du delger oss frivilligt
 • På vissa delar på vår webbplats kanske du blir ombedd att ange personuppgifter. Exempelvis kanske vi efterfrågar dina kontaktuppgifter så att du kan registrera ett konto hos oss, göra beställningar, prenumerera på våra nyhetsbrev eller annat material från oss, och/eller för att skicka förfrågningar till oss. När du handlar hos oss samlar vi också in dina betalkortsuppgifter. Vilken information som efterfrågas och orsakerna till att vi samlar in informationen beskrivs när du blir ombedd att ange informationen (om det inte framgår av sammanhanget).

  Om du skriver kommentarer på webbplatsen kanske vi samlar in information med anknytning till kommentaren, exempelvis ditt användarnamn och det klockslag då kommentaren publicerades. Vår kundsupport samlar också in information från vår chattjänst. Exempel på sådan information är chattinloggningsuppgifter och chattkommunikation som granskas i kvalitetssäkringssyfte.

  Om webbplatsen tillåter användare att öppet lämna bidrag och du beslutar dig för att öppet lämna ett bidrag för visning på webbplatsen, kan ditt namn komma att visas på webbplatsen i samband med ditt bidrag.

 • Information som vi samlar in automatiskt
 • När du besöker vår webbplats kanske vi och våra tredjepartsleverantörer eller samarbetspartners samlar in viss information automatiskt från din enhet. I vissa stater och länder, inklusive länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter under tillämpliga dataskyddslagar.

  Specifikt kan informationen som samlas in automatiskt omfatta information som din IP-adress, apparattyp, unikt apparatidentifieringsnummer, webbläsartyp, operativsystem, datum och tid för besöket, hänvisande webbplats, sökmotorfrågor som använts för att komma till vår webbplats, övergripande geografisk placering (t.ex. lokalisering på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Det kan även vara information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, exempelvis vilka sidor som har besökts och vilka länkar du har klickat på.

  Genom att samla in denna typ av information ökar vi vår förståelse av vilka webbplatsens besökare är, var de kommer från och vilket webbplatsinnehåll som intresserar dem. Denna information används för våra interna analyssyften, för att förbättra kvaliteten och relevansen på vår webbplats och våra tjänster till våra besökare och för att förbättra säkerheten på vår webbplats.

  En del av denna information är nödvändig för rätt funktion på webbplatsen och kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknologi, vilket förklaras ytterligare under rubriken "Cookies och liknande spårningsteknologi" nedan.

 • Information som vi får från tredjepartskällor
 • Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, inbäddat innehåll som härrör från tredjepartswebbplatser och -tjänster samt knappar från tredjepartswebbplatser och -tjänster (exempelvis knappar för delning i sociala medier). Ibland tar vi emot personuppgifter från tredjepartskällor.

  Dessa tredjepartskällor kan omfatta, men är inte begränsat till, leverantörer, webbanalystjänster från tredje part och social media-plattformar, såsom YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. Exempel på information som vi tar emot från sådan tredje part är information om din webbaktivitet, om hur du använder vår webbplats och våra webbplatstjänster samt aggregerad statistisk information. Vi använder denna information för att kunna förbättra vår webbplats och våra tjänster, ge information och annonser och för att kunna analysera aggregerad klickstatistik och trender.

Vem får ta del av personuppgifter som Digi-Key samlar in?

Följande kategorier av mottagare kanske får ta del av dina personuppgifter som vi samlar in:

 • Våra anknutna företag och tredjepartsleverantörer, partners och tjänsteleverantörer (exempelvis för att stödja leverans eller drop shipment av beställda produkter, för att tillhandahålla funktionalitet på, eller förbättra våra tjänster eller säkerheten för, vår webbplats, för att tillhandahålla annonstjänster och webbanalys eller för beställningsfullföljande eller marknadsundersökningssyften), eller till sådana som annars behandlar personuppgifter för syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller sådana mottagare som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter. Exempelvis nyttjar vi tjänster från tredjeparter och tjänsteleverantörer för att kunna upptäcka apparatenheter som har samband med bedrägeri och andra typer av sårbarheter beträffande informationssäkerhet, för att förbättra säkerheten på vår webbplats och andra webbsidor på internet.
 • Behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsorgan, myndigheter, domstolar eller andra tredjeparter, om vi anser att det är nödvändigt att delge informationen (i) för att följa tillämpliga lagar och regler, (ii) för att utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter, (iii) inom ramen för juridiska tvister eller utredningar eller (iv) för att skydda våra eller andra personers rättmätiga intressen.
 • Kreditupplysningsorgan, i syfte att verifiera din identitet och utföra kreditupplysning när du gör beställningar hos oss, och även annars om du har ett aktivt konto hos oss.
 • En faktisk eller potentiell köpare (och dennas representanter och/eller rådgivare) i samband med ett faktiskt eller föreslaget köp, förvärv eller sammangående av någon del av vår verksamhet, eller som del av en omorganisation, en konkurs eller ändrat ägarskap, förutsatt att vi informerar mottagaren om att dina personuppgifter endast får användas för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
 • Andra personer som du har tillåtit att vi ger din information till.

Rättslig grund för bearbetning av personlig information (EES-besökare och andra, om tillämpligt)

Vår lagliga grund för insamling och användning av den personliga information som beskrivs ovan, beror på personuppgifterna ifråga samt det specifika sammanhang i vilket insamlingen sker.

Normalt samlar vi dock in personuppgifter från dig endast (i) om vi behöver uppgifterna för att fullfölja ett avtal med dig, (ii) om bearbetning av den personliga informationen sker inom ramen för våra rättmätiga intressen och inte bryter mot dina rättigheter eller (iii) om du har godkänt att vi gör det.

Om du har frågor eller behöver mer information om den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Så här kontaktar du oss" nedan.

Cookies, liknande spårningsteknologi och tredjeparts-tjänsteleverantörer

Vi använder cookies, web beacons, pixeltaggar och liknande spårningsteknologi (kollektivt "Cookies") för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive för att tillhandahålla intressebaserade annonser. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför vi använder dem och hur du kan kontrollera cookieanvändningen, se vårt cookiemeddelande.

Vi kan använda ett flertal tredjepartstjänster för att hjälpa till att tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster, såsom att utveckla och hosta vår webbplats och för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats, såsom Google Analytics, för att ge information till oss och för att erbjuda dig annonser gällande vår webbplats och våra produkter och tjänster. Vi kan även samla in eller på annat vis hämta in information som gäller dig från dessa tredjepart-tjänsteleverantörer. Dessa tredjepartsleverantörer av tjänster kan samla in, lagra och dela information i enlighet med vad som anges i dessa tredje parters sekretesspolicyer.

Google, Inc., kan använda data som samlas in till att spåra och undersöka användningen av vår webbplats, samt till att sammanställa aktivitetsrapporter och dela dem med andra Google, Inc.-tjänster. Google, Inc. kan även använda insamlad data för att kontextualisera och personalisera annonser i sitt eget annonseringsnätverk för att tillhandahålla annonser för dig baserat på dina besök på vår webbplats och andra webbplatser på internet. Du kan se Googles integritetspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=en, med mer information här: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (inklusive information om hur man kontrollerar hur information delas genom dina annonsinställningar) och här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Du kan förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics i relation till din användning av vår webbplats och behandling av denna data genom att hämta och installera webbläsartillägget. Mer information om hur du avregistrerar dig från Google Analytics datainsamling finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denna länk ger instruktioner om att installera en avregistreringscookie på enheten. Det leder till att insamling av data med Google Analytics förhindras i framtiden för Webbplatsen och för webbläsaren så länge som avregistreringscookien fortsätter att vara installerad på datorn.

Även Facebook ger mer information om vilken information de samlar in och hur den används för annonsering samt hur du avregistrerar dig för insamling och delning av information. Läs mer här: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och https://www.facebook.com/policy.php.

Hur gör Digi-Key för att skydda min personliga information?

Vi vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in och bearbetar. Åtgärderna är utformade för att ge en lämplig nivå av skydd i förhållande till de risker som är förenade med bearbetning av personuppgifter. Exempelvis är Digi-Keys webbplats försedd med SSL-teknik (Secure Sockets Layer). Onlinebeställningar till Digi-Key kan endast göras i webbläsare som har stöd för SSL. Om din webbläsare har stöd för SSL, aktiveras webbläsarens säkra läge automatiskt när du handlar. Saknar din webbläsare stöd för SSL, eller om du vill göra beställningar med någon annan metod än via webbplatsen, kan du läsa vanliga frågor om beställningar för att få information om alternativa beställningsmetoder.

Om du vill rapportera något rörande vår webbplats, kontakta oss på security@digikey.com.

Internationell dataöverföring

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du befinner dig. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och i vissa fall inte skyddar i samma utsträckning.

Specifikt befinner sig våra webbplatsservrar i USA, och våra koncernbolag och tredjepartstjänstleverantörer och partners är verksamma över hela världen. Detta innebär att vi, när vi samlar in dina personuppgifter, kanske bearbetar den i något av de länder där vi har verksamhet.

Vi har emellertid vidtagit säkerhetsåtgärder som kräver att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta sekretessmeddelande. Detta inkluderar implementering av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler där så är tillämpligt, vilka kan erhållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga säkerhetsåtgärder hos våra tredjepartstjänstleverantörer och partners, och ytterligare detaljer kan också erhållas på begäran.

Kvarhållande av data

Insamlade personuppgifter behåller vi under den period som det finns affärsmässiga eller juridiska/rättsliga skäl för att göra det (till exempel för att leverera tjänster som du har beställt eller för att följa tillämplig lagstiftning eller uppfylla skattekrav och följa regler rörande revision och/eller regelefterlevnad).

När vi inte har ett pågående, berättigat affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (exempelvis då dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), så kommer vi lagra dina personuppgifter på säkert sätt och isolera dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du önskar komma åt, kontrollera vår bearbetning av, korrigera, uppdatera eller begära borttagning eller anonymisering av dina personuppgifter, kan du göra detta när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Så kontaktar du oss” nedan.
 • Du kan också motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter, begära att vi begränsar bearbetning av dina personuppgifter eller begära överförflyttning av dina personuppgifter. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under avsnittet ”Så kontaktar du oss” nedan.
 • Du har rätt att när som helst förhindra att vi skickar marknadsföringsinformation till dig. Den rättigheten utövar du genom att i de e-postmeddelanden som vi skickar, klicka på en länk som heter ”avbryt prenumeration”, ”avsluta prenumeration” eller liknande. För att välja bort andra former av marknadsföring (såsom postutskick eller telemarketing), kontakta oss då med kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Så kontaktar du oss" nedan.
 • Om du har samtyckt till att vi samlar in och bearbetar dina personuppgifter kan du också när som helst dra tillbaka samtycket. Väljer du att göra detta, har vi fortfarande varit i vår fulla rätt att utföra bearbetning som skedde innan samtycket drogs tillbaka, och tillbakadragandet av samtycket påverkar inte bearbetning (av dina personuppgifter) som har skett lagenligt men utan ditt samtycke.
 • Du har rätt att till en dataskyddsmyndighet framställa klagomål rörande att vi samlar in och använder dina personuppgifter. Kontakta en lokal dataskyddsmyndighet för att få mer information om det. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.

Vi besvarar alla förfrågningar vi får från personer, eller från behöriga representanter för personer om det tillåts enligt tillämplig lagstiftning, som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Barn

Webbplatsen är inte avsedd att förvärva, samla in eller behandla personuppgifter från någon person under 16 års ålder. Kontakta oss om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att information om ett barn har samlats in av oss genom vår webbplats.

Do Not Track

För närvarande kan webbplatsen inte hantera webbläsarinställningar om att förhindra spårning ("Do Not Track"), och webbplatsen erbjuder inte möjlighet att förhindra spårning av ditt användande av webbplatsens tjänster.

Tredjepartswebbplatser

Digi-Keys webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Digi-Key tar inget ansvar för personuppgifter som samlas in på sådana tredjepartswebbplatser. Digi-Key tar inte heller något ansvar för innehållet på sådana webbplatser och bevakar inte att innehållet på dem stämmer.

Sekretessrättigheter i Nevada

Enligt lagstiftning i Nevada kan du begära att personlig information som vi har samlat in eller kommer att samla in, inte får säljas vidare. Skicka din verifierade begäran till customer.inactive@digikey.com. Infoga texten ”Request for Nevada Opt-Out” på ärenderaden och i meddelandets brödtext. Digi-Key säljer inte personlig information till tredje part i enlighet med lagstiftningen i Nevada.

Sekretessrättigheter i Kalifornien

Under California Consumer Privacy Act (”CCPA”) har invånare i Kalifornien följande rättigheter och rätt till följande information:

Rätt att veta. Konsumenter i Kalifornien har rätt att begära att vi visar vilka personuppgifter som vi samlar in, använder, yppar och säljer. Se avsnittet Skicka en begäran nedan, om du vill få reda på hur du begär att vi visar vilka personuppgifter som vi samlar in, använder, yppar och säljer. Se även följande tabell, som visar vilka olika kategorier av personuppgifter som samlas in, källorna till personuppgifterna, det affärsmässiga ändamålet eller syftet med att använda personuppgifterna samt de kategorier av tredjeparter som vi delar personuppgifterna med.

Identifierare (såsom namn, alias, postadress, olika typer av personnummer, onlineidentifierare, IP-adresser, e-postadress, kontonamn, socialförsäkringsnummer, körkortsnummer, passnummer och/eller liknande identifierare)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med (se även avsnittet ”Vem får ta del av personlig information som Digi-Key samlar in?” ovan)

Digi-Key samlar in identifierare enligt vad som listas ovan. Normalt samlar vi inte in kunders personnummer, körkortsnummer eller passnummer.

Direkt från personer som skickar information till oss; vissa data samlas in automatiskt från webbplatsens besökare; annons- och marknadsföringspartner; leverantörer av affärsrapporter, leverantörer av anställningsrelaterade tjänster; dotterbolag

Utföra tjänster och genomföra beställningar; administrera kontoinformation; tillhandahålla kundservice; verifiera kundinformation; bearbeta betalningar; leverera annons- och marknadsföringstjänster; analys; revisioner relaterade till kundinteraktioner och -transaktioner; identifiera och förhindra säkerhetsrisker; förbättra produkter och tjänster

Leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; säkerhetstjänster; betalnings- och återbetalningshanterare; leverantörer; analystjänstleverantörer; post- och leveranstjänster; myndighetsentiteter och rättsväsende (vid behov); leverantörer av anställningsrelaterade tjänster; dotterbolag

Finansiell, medicinsk eller hälsorelaterad information (t.ex. försäkringsnummer, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan finansiell information, medicinsk information eller sjukförsäkringsrelaterad information)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Digi-Key samlar in viss finansiell information. Vi samlar inte in medicinsk eller hälsorelaterad information från kunderna.

Direkt från personer som skickar information till oss; leverantörer av affärsrapporter; leverantörer av anställningsrelaterade tjänster

Utföra tjänster och genomföra beställningar; redovisningssyften; löne- och anställningsrelaterade aktiviteter

Betalnings- och återbetalningshanterare, företag som administrerar finansiella redovisningar, eller leverantörer av adressverifiering; leverantörer av anställningsrelaterade tjänster

Egenskaper för skyddade klassificeringar under kalifornisk eller federal lag (exempelvis etnicitet, hudfärg, nationell ursprung, religion, ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, civilstånd, hälsotillstånd, härstamning, genetisk information, funktionsnedsättningar, medborgarstatus och militärtjänst- eller veteranstatus)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Endast medarbetare, om vi inte måste samla in födelsedatum i syfte att efterleva regler/lagstiftning.

Direkt från personer som skickar information till oss

Efterlevnad; anställningsrelaterade aktiviteter

Leverantörer av anställningsrelaterade tjänster

Kommersiell information (t.ex. transaktionshistorik, inköpta/anskaffade eller övervägda produkter eller tjänster, information om personlig egendom, eller annan inköps- eller konsumentrelaterad historik eller tendenser)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Kommersiell information om inköp samlas in

Direkt från personer som skickar information till oss; webbläsare och enheter; annons- och marknadsföringspartner

Utföra tjänster och genomföra beställningar; administrera kontoinformation; tillhandahålla kundservice; verifiera kundinformation; leverera annons- och marknadsföringstjänster; analys; revisioner relaterade till kundinteraktioner och -transaktioner; identifiera och förhindra säkerhetsrisker; förbättra produkter och tjänster

Representanter för sälj- och marknadsföringsleverantörer; leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; leverantörer av analystjänster; myndigheter och rättsväsende (vid behov); dotterbolag

Biometrisk information (fysiologiska, biologiska eller beteendemässiga egenskaper, inklusive bilder, röstinspelningar, tangenttryckningsmönster)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Digi-Key tar emot röstförfrågningar rörande produkter; telefonsamtal kan spelas in; porträttfotografier av medarbetare

Direkt från personer som skickar information till oss

Erbjuda kundservice; anställningsrelaterade aktiviteter; utbildning

Leverantörer av anställningsrelaterade tjänster; leverantörer av tekniska tjänster

Information om aktiviteten på internet eller i andra elektroniska nätverk (exempelvis webbläsarhistorik, sökhistorik samt information om interaktion med en webbplats, applikation eller annons)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Digi-Key samlar in elektroniska identifierare, t.ex. IP-adresser, cookies, information om webbplatsbesök och -interaktion och andra enhets- eller webbläsaridentifierare.

Webbläsare och enheter

Utföra tjänster och genomföra beställningar; administrera kontoinformation; tillhandahålla kundservice; verifiera kundinformation; leverera annons- och marknadsföringstjänster; analys; revisioner relaterade till kundinteraktioner och -transaktioner; identifiera och förhindra säkerhetsrisker; förbättra produkter och tjänster

Leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; säkerhetstjänster; leverantörer; analystjänstleverantörer; myndigheter och rättsväsende (vid behov); leverantörer av anställningsrelaterade tjänster; dotterbolag

Geolokalisering

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Digi-Key kan samla in geolokaliseringsdata, men vår mobilapp samlar inte in eller bearbetar sådan data.

Webbläsare och enheter

Verifiera kundinformation; detektering av bedrägeriförsök, identifiera och förhindra säkerhetsrisker; förbättra produkter och tjänster

Leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; säkerhetstjänster; leverantörer av anställningsrelaterade tjänster

Ljud, elektronisk, visuell, värme-, lukt- eller liknande information

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Digi-Key tar emot röstförfrågningar rörande produkter; telefonsamtal kan spelas in; porträttfotografier av medarbetare

Direkt från personer som skickar information till oss

Utföra tjänster; tillhandahålla kundservice; leverera annons- och marknadsföringstjänster; analys; revisioner relaterade till kundinteraktioner och -transaktioner; identifiera och förhindra säkerhetsrisker; förbättra produkter och tjänster

Leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; säkerhetstjänster; leverantörer av anställningsrelaterade tjänster; dotterbolag

Yrkes- och anställningsrelaterad information

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Yrkes- och anställningsrelaterad information samlas in för kunder och medarbetare.

Direkt från personer som skickar information till oss; leverantörer av anställningsrelaterade tjänster, som enligt din anvisning får dela data med oss

Utföra tjänster och genomföra beställningar; administrera kontoinformation; tillhandahålla kundservice; verifiera kundinformation; leverera annons- och marknadsföringstjänster; analys; revisioner av interaktioner och transaktioner mellan kunder och medarbetare; identifiera och förhindra säkerhetsrisker;

Leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; säkerhetstjänster; leverantörer; myndigheter och rättsväsende (vid behov); leverantörer av medarbetarrelaterade tjänster; dotterbolag

Information om utbildning

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Medarbetare för anställningsförfarande – i andra fall frivilligt. Vi samlar inte in utbildningsinformation från kunder.

Direkt från personer som skickar information till oss; leverantörer av anställningsrelaterade tjänster, som enligt dina anvisningar får dela data med oss

Interaktion med medarbetare och transaktioner till/från medarbetare.

Leverantörer av anställningsrelaterade tjänster; dotterbolag

Slutsatser som dras från information angiven enligt ovan (exempelvis att skapa en profil baserat på preferenser, egenskaper, tendenser, beteenden eller attityder osv.)

Samlas in nu eller har samlats in under de senaste 12 månaderna?

Kategorier av källor

Affärsmässigt eller kommersiellt syfte med att använda informationen

Kategorier av tredjeparter som personuppgifterna delas med

Digi-Key samlar in och analyserar preferenser, beteenden och trender för att skapa en kundprofil och erbjuda produktförslag i syfte att förbättra kundernas onlineupplevelser. Digi-Key kanske också samlar in beteenderelaterad information om anställda.

Analyser som utförs internt eller av tjänsteleverantörer.

Utföra tjänster för att förbättra kundernas upplevelse; administrera kontoinformation; tillhandahålla kundservice; verifiera kundinformation; granska interaktion och transaktioner mellan kunder och anställda; analys; identifiera och förhindra säkerhetsrisker; förbättra produkter och tjänster

Leverantörer och återförsäljare av marknadsförings- och annonstjänster; säkerhetstjänster; leverantörer; leverantörer av medarbetarrelaterade tjänster; dotterbolag

Rätt att begära radering. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan komma att spara personuppgifter när det är tillåtet enligt tillämplig lag, inklusive men utan begränsning till när informationen behövs för att slutföra en transaktion, för att identifiera eller förhindra säkerhetsincidenter eller olaglig aktivitet samt av juridiska skäl och efterlevnadsskäl. Om vi raderar dina personuppgifter går du miste om en anpassad upplevelse på vår webbplats, och innehållet där kanske inte blir relevant för dig. Har du ett konto hos oss, raderas det. Därefter har du inte tillgång till det. Du förlorar också ditt konto och din inköpshistorik. Se avsnittet Skicka en förfrågan för information om hur du begär att vi ska radera dina uppgifter.

Rätt att avsäga dig försäljning av dina personuppgifter. Du har rätt att neka försäljning av dina personuppgifter. Digi-Key säljer inte personuppgifter i traditionell mening, dvs. i utbyte mot pengar. Men vissa av Digi-Keys aktiviteter (t.ex. att dela onlineidentifierare med tredjeparter) betraktas som försäljning under CCPA. Vi säljer inte personuppgifter tillhörande konsumenter som är under 16 år, om vi har kännedom om personens ålder. Vill du neka till att dina personuppgifter säljs, se avsnittet Skicka en förfrågan nedan.

Skicka en förfrågan. Vill du skicka en förfrågan för att ta reda på vilka personuppgifter vi har, eller för att begära att vi ska radera dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till privacy@digikey.com eller ring oss på telefonnummer 1-855-820-1186. När du skickar en förfrågan om att få veta vilken information vi har, eller för att begära att vi raderar din information, måste du ange ditt förnamn, ditt efternamn, din e-postadress och ditt kundnummer (om du har ett).

För att avsäga dig försäljning av dina personuppgifter, fyll i detta webbformulär. Du kan även kontakta oss genom att ringa 1-855-820-1186.

Authorized Agent – auktoriserat ombud. Under CCPA (California Consumer Privacy Act) har du rätt att utse en ”auktoriserad ombud”, dvs. någon som representerar dig. Den som ska representera dig måste skicka in ett intyg på att han/hon har rätt att agera för din räkning. Vi kan avvisa förfrågningar från påstådda auktoriserade agenter som inte skickar in giltig dokumentation som styrker rätten att agera i ditt ställe.

Verifiera förfrågningar. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten verifierar vi din identitet innan vi uppfyller dina förfrågningar. Skickar du exempelvis en förfrågan om att få reda på vilken information vi har, eller begär att vi ska radera din information, försöker vi matcha din identitet mot de uppgifter som är lagrade i våra arkiv. Går inte det, blir du ombedd att ange ytterligare information som kan användas för att hitta din identitet i våra arkiv. Den information som du anger i din förfrågan används i syfte att verifiera din identitet eller styrka din rätt att lämna förfrågningar.

Rätt att inte diskrimineras. Du har rätt att inte diskrimineras av Digi-Key när du utövar dina rättigheter under CCPA.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kanske uppdaterar detta sekretessmeddelande emellanåt, för att spegla förändringar avseende drift, juridik eller bestämmelser. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig baserat på hur betydande förändringar som görs. Vid väsentliga ändringar av sekretessmeddelande inhämtar vi ditt samtycke, om och när det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera "Datum för senaste ändring" som visas högst upp i detta sekretessmeddelande.

Så kontaktar du oss

Vid frågor om vår användning av dina personuppgifter, kan vårt integritetsskyddsteam och dataskyddsansvarig person kontaktas på privacyprivacy@digikey.com.

Vår EU-representant är Digi-Key Electronics Germany GmbH, Theresienhöhe 11a, 80339 München, Tyskland. Du kan även kontakta oss på:

 • Utanför EU
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Avgiftsfritt: 1-800-344-4539
 • Telefon: 218-681-6674
 • Fax: 218-681-3380
 • E-post: sales@digikey.com
 •  

 • Inom EU
 • Digi-Key Electronics
 • Telefon: +31 53 484 9584
 • E-post: eu.support@digikey.com

Samtal till Digi-Key kan övervakas och spelas in för kvalitetskontroll.

© 2021 Digi-Key Electronics, alla rättigheter förbehållna

Revision 4.3