SEK | EUR | USD

Sekretesspolicier

Revision 4.1

Digi-Keys meddelande om integritetsskydd

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

20 februari 2020

Digi-Key respekterar din rätt till personlig integritet. I detta meddelande om integritetsskydd beskrivs vilka vi är, hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter till integritet och sekretess.

Detta meddelande om integritetsskydd täcker Digi-Key Corporations verksamhet (med affärsverksamhet under namnet Digi-Key Electronics) och dess koncernföretag, inklusive Digi-Key Electronics Tyskland GmbH och Digi-Key Services, Inc., vilket i detta meddelande om integritetsskydd refereras till som "Digi-Key".

Har du frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i detta meddelande om integritetsskydd.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela meddelandet om integritetsskydd för att säkerställa att du är fullständigt informerad. Vill du endast vill läsa ett visst avsnitt av meddelandet om integritetsskydd kan du klicka på önskad avsnittslänk nedan.

Vad gör Digi-Key?

Digi-Key är en auktoriserad distributör av elektriska komponenter och andra produkter. Vårt huvudkontor finns i USA men vi har dotterbolag och anslutna företag i andra länder runtom i världen.

För mer information om Digi-Key, se avsnittet "Om Digi-Key" på vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar Digi-Key in, och varför?

Personuppgifter som vi samlar in kan i stort sett delas in i följande huvudkategorier:

 • Information som du delger oss frivilligt
 • På vissa delar på vår webbplats kanske du blir ombedd att ange personuppgifter. Till exempel kanske vi efterfrågar dina kontaktuppgifter så att du kan registrera ett konto hos oss, göra beställningar, prenumerera på våra nyhetsbrev eller annat material från oss, och/eller för att skicka förfrågningar till oss. När du handlar hos oss samlar vi också in dina betalkortsuppgifter. Vilken information som efterfrågas och orsakerna till att vi samlar in informationen, beskrivs när du blir ombedd att ange informationen (om det inte framgår av sammanhanget).

  Om du skriver kommentarer på webbplatsen kanske vi samlar in information med anknytning till kommentaren, exempelvis ditt användarnamn och det klockslag då kommentaren publicerades. Vår kundsupport samlar också in information från vår chattjänst. Exempel på sådan information är chattinloggningsuppgifter och chattkommunikation, som bevakas i kvalitetssäkringssyfte.

  Om webbplatsen tillåter användare att öppet lämna bidrag och du beslutar dig för att öppet lämna ett bidrag för visning på webbplatsen, kan ditt namn komma att visas på webbplatsen i samband med ditt bidrag.

 • Information som vi samlar in automatiskt
 • När du besöker vår webbplats kanske vi och våra tredjepartsleverantörer eller samarbetspartners samlar in viss information automatiskt från din enhet. I vissa stater och länder, inklusive länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter under tillämpliga dataskyddslagar.

  Specifikt kan informationen som samlas in automatiskt omfatta information som din IP-adress, apparattyp, unikt apparatidentifieringsnummer, webbläsartyp, operativsystem, datum och tid för besöket, hänvisande webbplats, sökmotorerfrågor som använts för att komma till vår webbplats, övergripande geografisk placering (t.ex. lands- eller stadsnivålokalisering) och annan teknisk information. Det kan även vara information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, till exempel vilka sidor som har besökts och vilka länkar du har klickat på.

  Genom att samla in denna typ av information ökar vi vår förståelse av webbplatsens besökare, var de kommer från och vilket webbplatsinnehåll som intresserar dem. Denna information används för våra interna analyssyften, för att förbättra kvaliteten på och relevans för vår webbplats och våra tjänster till våra besökare och för att förbättra säkerheten på vår webbplats.

  En del av denna information är nödvändig för rätt funktion på webbplatsen och kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknologi, vilket förklaras ytterligare under rubriken "Cookies och liknande spårningsteknologi" nedan.

 • Information som vi får från tredjepartskällor
 • Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, inbäddat innehåll som härrör från tredjepartswebbplatser och -tjänster samt knappar från tredjepartswebbplatser och -tjänster (till exempel knappar för delning i sociala medier). Ibland tar vi emot personuppgifter från tredjepartskällor.

  Dessa tredjepartskällor kan omfatta, men är inte begränsat till, leverantörer, webbanalystjänster från tredje part och social media-plattformar, såsom YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. Exempel på information som vi tar emot från sådana tredjeparter är information om din webbaktivitet, om hur du använder vår webbplats och våra webbplatstjänster samt aggregerad statistisk information. Vi använder denna information för att kunna förbättra vår webbplats och våra tjänster, ge information och annonser och för att kunna analysera aggregerad klickstatistik och trender.

Vem får ta del av personuppgifter som Digi-Key samlar in?

Följande kategorier av mottagare kanske får ta del av dina personuppgifter som vi samlar in:

 • våra anknutna företag och partners, tredjepartsleverantörer, -partners och -tjänsteleverantörer (exempelvis för att stödja leverans eller drop shipment av beställda produkter, för att tillhandahålla funktionalitet på, eller förbättra våra tjänster eller säkerheten för, vår webbplats, för att tillhandahålla annonstjänster och webbanalys eller för beställningsfullföljande eller marknadsundersökningssyften), eller till sådana som annars behandlar personuppgifter för syften som beskrivs i detta meddelande om integritetsskydd eller sådana mottagare som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter. Exempelvis nyttjar vi tjänster av våra tredjepartspartners och tjänsteleverantörer för att möjliggöra detektering av enheter som har samband med bedrägeri och andra typer av sårbarheter beträffande informationssäkerhet för att förbättra säkerheten på vår webbplats och andra webbsidor på internet.
 • till ett behörigt lagupprätthållande organ, regulatoriskt organ, myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att yppande är nödvändigt (i) till följd av gällande lag eller bestämmelse, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter, (iii) som en del av en rättegång eller förundersökning eller (iv) för att skydda dina vitala intressen eller någon annan persons vitala intressen;
 • Kreditupplysningsorgan, i syfte att verifiera din identitet och utföra kreditupplysning när du gör beställningar hos oss, och även annars om du har ett aktivt konto hos oss.
 • En fastslagen eller potentiell köpare (och dennas representanter och/eller rådgivare) i samband med ett fastslaget eller föreslaget köp, förvärv eller sammangående av någon del av vår verksamhet, eller som del av en omorganisation, en konkurs eller ändrat ägarskap, förutsatt att vi informerar mottagaren om att dina personuppgifter endast får användas för de syften som beskrivs i detta meddelande om integritetsskydd.
 • Andra personer som du har tillåtit att vi ger din information till.

Rättslig grund för bearbetning av personuppgifter (endast EES-besökare)

Om du är en besökare från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vår lagliga grund för insamling och användning av den personliga informationen som beskrivs ovan att bero på den personliga informationen ifråga samt det specifika sammanhang i vilket insamlingen sker.

Normalt samlar vi dock in personuppgifter från dig endast (i) om vi behöver uppgifterna för att fullfölja ett avtal med dig, (ii) om bearbetning av den personliga informationen sker inom ramen för våra rättmätiga intressen och inte bryter mot dina rättigheter eller (iii) om du har godkänt att vi gör det.

Om du har frågor om eller behöver mer information angående den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Så här kontaktar du oss" under.

Cookies, liknande spårningsteknologi och tredjeparts-tjänsteleverantörer

Vi använder cookies, web beacons, pixeltaggar och liknande spårningsteknologi (kollektivt "Cookies") för att samla in och använda personuppgifter om dig, inklusive för att tillhandahålla intressebaserade annonser. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför vi använder dem och hur du kan kontrollera cookieanvändningen, se vårt cookiemeddelande.

Vi kan använda ett flertal tredjepartstjänster för att hjälpa till att tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster, såsom att utveckla och hosta vår webbplats och för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats, såsom Google Analytics, för att ge information till oss och för att erbjuda dig annonser gällande vår webbplats och våra produkter och tjänster. Vi kan även samla in eller på annat vis hämta in information som gäller dig från dessa tredjepart-tjänsteleverantörer. Dessa tredjepartsleverantörer av tjänster kan samla in, lagra och dela information i enlighet med vad som anges i dessa tredje parters sekretesspolicyer.

Google, Inc., kan använda data som samlas in till att spåra och undersöka användningen av vår webbplats, samt till att sammanställa aktivitetsrapporter och dela dem med andra Google, Inc.-tjänster. Google, Inc. kan även använda insamlad data för att kontextualisera och personalisera annonser i sitt eget annonseringsnätverk för att tillhandahålla annonser för dig baserat på dina besök på vår webbplats och andra webbplatser på internet. Du kan se Googles integritetspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=en, med mer information här: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (inklusive information om hur man kontrollerar hur information delas genom dina annonsinställningar) och här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Du kan förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics i relation till din användning av vår webbplats och behandling av denna data genom att hämta och installera webbläsartillägget. Mer information om hur du avregistrerar dig från Google Analytics datainsamling finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denna länk ger instruktioner om att installera en avregistreringscookie på enheten. Det leder till att insamling av data med Google Analytics förhindras i framtiden för Webbplatsen och för webbläsaren så länge som avregistreringscookien fortsätter att vara installerad på datorn.

Även Facebook ger mer information om vilken information de samlar in och hur den används för annonsering samt hur du avregistrerar dig för insamling och delning av information. Läs mer här: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och https://www.facebook.com/policy.php.

Hur gör Digi-Key för att skydda min personliga information?

Vi vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in och bearbetar. Åtgärderna är utformade för att ge en lämplig nivå av skydd mot de risker som är förenade med bearbetning av personuppgifter.

Till exempel är Digi-Keys webbplats försedd med SSL-teknik (Secure Sockets Layer). Onlinebeställningar till Digi-Key kan endast göras i webbläsare som har stöd för SSL. Om din webbläsare har stöd för SSL, aktiveras webbläsarens säkra läge automatiskt när du handlar. Saknar din webbläsare stöd för SSL, eller om du vill göra beställningar med någon annan metod än via webbplatsen, kan du läsa vanliga frågor om beställningar för att få information om alternativa beställningsmetoder.

Om du vill rapportera något rörande vår webbplats, kontakta oss då på security@digikey.com.

Internationell dataöverföring

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du befinner dig. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och i vissa fall inte skyddar i samma utsträckning.

Specifikt befinner sig våra webbplatsservrar i USA, och våra koncernbolag och tredjepartstjänstleverantörer och partners är verksamma över hela världen. Detta innebär att vi, när vi samlar in dina personuppgifter, kanske bearbetar den i något av de länder där vi har verksamhet.

Vi har emellertid vidtagit säkerhetsåtgärder som kräver att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta meddelande om integritetsskydd. Detta inkluderar implementering av Europeiska kommissionens standardentreprenörklausuler där så är tillämpligt, vilka kan erhållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga säkerhetsåtgärder hos våra tredjepartstjänstleverantörer och partners, och ytterligare detaljer kan också erhållas på begäran.

Kvarhållande av data

Insamlade personuppgifter behåller vi under den period som det finns affärsmässiga eller juridiska/rättsliga skäl för att göra det (till exempel för att leverera tjänster som du har beställt eller för att följa tillämplig lagstiftning eller uppfylla skattekrav och följa regler rörande revision och/eller regelefterlevnad).

När vi inte har ett pågående, berättigat affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (exempelvis då dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), så kommer vi lagra dina personuppgifter på säkert sätt och isolera dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du önskar komma åt, korrigera, uppdatera, eller begära borttagning av dina personuppgifter, kan du göra detta när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Så kontaktar du oss" nedan.
 • Du kan också motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter, begära att vi begränsar bearbetning av dina personuppgifter eller begära överförflyttning av dina personuppgifter. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under avsnittet ”Så kontaktar du oss” nedan.
 • Du har rätt att när som helst förhindra att vi skickar marknadsföringsinformation till dig. Den rättigheten utövar du genom att i de e-postmeddelanden som vi skickar, klicka på en länk som heter ”avbryt prenumeration”, ”avsluta prenumeration” eller liknande. För att välja bort andra former av marknadsföring (såsom postutskick eller telemarketing), kontakta oss då med kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Så kontaktar du oss" nedan.
 • Om du har samtyckt till att vi samlar in och bearbetar dina personuppgifter kan du också när som helst dra tillbaka samtycket. Väljer du att göra det var vi fortfarande i vår fulla rätt att utföra bearbetning som skedde innan samtycket drogs tillbaka, och tillbakadragandet av samtycket påverkar inte bearbetning (av dina personuppgifter) som har skett lagenligt men utan ditt samtycke.
 • Du har rätt att till en dataskyddsmyndighet framställa klagomål rörande att vi samlar in och använder dina personuppgifter. Kontakta en lokal dataskyddsmyndighet för att få mer information om det. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.

Vi besvarar alla förfrågningar vi får från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Barn

Webbplatsen är inte avsedd att förvärva, samla in eller behandla personuppgifter från någon person under 16 års ålder. Kontakta oss om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att information om ett barn har samlats in av oss genom vår webbplats.

Inställningar för ”spåra inte”

För närvarande kan webbplatsen inte hantera webbläsarinställningar om att förhindra spårning, och webbplatsen erbjuder inte möjlighet att förhindra spårning av ditt användande av webbplatsens tjänster.

Tredjepartswebbplatser

Digi-Keys webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Digi-Key tar inget ansvar för personuppgifter som samlas in på sådana tredjepartswebbplatser. Digi-Key tar inte heller något ansvar för innehållet på sådana webbplatser och bevakar inte att innehållet på dem stämmer.

Uppdateringar av detta meddelande om integritetsskydd

Vi kan uppdatera detta meddelande om integritetsskydd från tid till annan som respons på förändrad rättslig, teknisk eller affärsmässig utveckling. När vi uppdaterar vårt meddelande om integritetsskydd vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig baserat på hur betydande förändringar som görs. Vid väsentliga ändringar av meddelande om integritetsskydd inhämtar vi ditt samtycke, om och när det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan se när detta meddelande om integritetsskydd senast uppdaterades genom att kontrollera "Datum för senaste ändring" som visas högst upp i detta meddelande om integritetsskydd.

Så kontaktar du oss

Vid frågor om vår användning av dina personuppgifter, kan vårt integritetsskyddsteam och dataskyddsansvarig person kontaktas på privacyprivacy@digikey.com.

Vår EU-representant är Digi-Key Electronics Tyskland GmbH, Theresienhöhe 11a, 80339 München, Tyskland. Du kan även kontakta oss på:

 • Utanför EU
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Avgiftsfritt: 1-800-344-4539
 • Telefon: 218-681-6674
 • Fax: 218-681-3380
 • E-post: sales@digikey.com
 • Inom EU
 • Digi-Key Electronics
 • Telefon: +31 53 484 9584
 • E-post: eu.support@digikey.com

Samtal till Digi-Key kan övervakas och spelas in för kvalitetskontroll.

© 2020 Digi-Key Electronics, alla rättigheter förbehållna

Revision 4.1