Kabelmonteringar773 Resultat

Om färdigmonterade kablar


Färdigmonterade kablar är längder av elektriska eller fiberoptiska kablar som är terminerade med en viss typ av kontaktdon eller kontakter i den ena eller i båda ändarna. Dessa inkluderar färdigtillverkade produkter såsom vanliga USB-, DVI- och HDMI-kablar, förlängningssladdar för anslutning till elnätet, nätverkskablar och utbytesströmkablar för apparater och konsumentelektronik. Halvmonterade kablar som tillverkats för användning i andra produkter är inkluderade, såsom förkrimpade ledare för en mängd olika typer av anslutningar.