Induktorer, spolar, drosslar4 529 Resultat

Om induktorer, spolar och drosslar


Induktorer, spolar och drosslar är olika namn som används för att beteckna produkter som lagrar energi i form av ett magnetfält. De allra flesta produkter i den här kategorin är enkla enheter med fasta värden, men även justerbara typer, produkter för trådlös kraftöverföring och magnetiskt kopplade induktormatriser ingår. Observera att de kopplade induktansenheter som finns i denna produktfamilj kännetecknas av att de har flera identiska lindningar som delar en gemensam magnetisk kärna; liknande produkter med icke-identiska lindningar beskrivs vanligtvis som transformatorer och kategoriseras som sådana.

Bild på schematisk symbol för induktor med luftkärna Bild på schematisk symbol för induktor med järnkärna Bild på schematisk symbol för variabel induktor med luftkärna