SEK | EUR | USD

Omvandlingsräknare för Celsius till Fahrenheit

Om:

Temperaturskalan i Celsius

Celsiusskalan är ett intervallsystem och inte ett proportionellt system, dvs. den följer en relativ skala istället för en absolut. Detta visar sig genom att temperaturintervallet mellan 20 °C och 30 °C är detsamma som mellan 30 °C och 40 °C, men 40 °C innebär inte två gånger så mycket varmluftsenergi som 20 °C.

En temperaturskillnad på 1 grad Celsius är lika med en temperaturskillnad på 1,8 °F.

Temperaturskalan i Fahrenheit

Fahrenheit är en termodynamisk temperaturskala, där vattnets fryspunkt motsvarar 32 grader Fahrenheit (°F) och kokpunkten 212°F (vid normalt atmosfäriskt tryck). Det gör att vattnets kokpunkter och fryspunkter ligger exakt 180 grader från varandra. Det innebär att en grad på Fahrenheitskalan är 1/180 av intervallet mellan vattnets fryspunkt och kokpunkt. Den absoluta nollpunkten definieras som -459.67 °F.

En temperaturskillnad på 1 °F är lika med en temperaturskillnad på 0,556 °C.

Celsius:
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K
Rankine:
°Ra
Delisle:
°De
Newton:
°N
Réaumur:
°R
Rømer:
°Rø

Relaterade produkter: