SEK | EUR | USD

Omvandlare för temperaturer

Detta verktyg beräknar de ekvivalenta temperaturvärdena för flera vanliga temperaturmått. Kelvin- och Rankine-skalorna är absolutversioner av Celsius- respektive Fahrenheit-skalorna, vilket innebär att nollpunkten på dessa skalor reflekterar en teoretisk minimumtemperatur. Som kontrast är nollpunkterna på Celsius- och Fahrenheit-skalorna ursprungligen baserade på observerade fysiska fenomen, såsom fryspunkten för vatten.

Celsius:
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K
Rankine:
°R
* Temperaturomvandlaren beräknar temperaturen för absolut noll eller högre.
Absolut noll
Celsius -273,15 °C
Fahrenheit -459,67 °F
Kelvin 0 K
Rankine 0 °R

Formler för att omvandla temperaturskalor

Omvandling Celsius till Fahrenheit

Omvandling Celsius till Kelvin

Omvandling Celsius till Rankine

Omvandling Fahrenheit till Celsius

Omvandling Fahrenheit till Kelvin

Omvandling Fahrenheit till Rankine

Celsius

100 0
0 °C
°C
=

Fahrenheit

100 0
0 °F
°F

Kelvin

100 0
0 K
K
=

Rankine

100 0
0 °R
°R