SEK | EUR | USD

Detta verktyg omvandlar decimalvärden till deras ekvivalenta bråktal. Det resulterande bråktalet är det närmaste värdet baserat på vald nämnare.