Omvandlingsräknare för volym och massa

Om:

Denna omvandlingsräknare konverterar snabbt och enkelt mått för volym och massa som liter till gallons, milliliter till ounces, samt andra måttenheter som pints, quarts, ounces, kubiktum, kubikfot, kubikyards och kubikmeter!

Metriska enheter

Milliliter:
mL
Liter:
L
Kubikmillimeter:
mm3
Kubikcentimeter:
cm3
Kubiktum:
in3
Kubikfot:
ft3
Kubikmeter:
m3
Kubikyards:
yd3

Enheter som används i USA

US Fluid Ounces:
fl oz
US Pints:
pt
US Cups:
cup
US Quarts:
qt
US Gallons:
gal
US Tablespoons:
tbsp
US Teaspoons:
tsp

Brittiska måttenheter

UK Fluid Ounces:
fl oz
UK Pints:
pt
UK Cups:
cup
UK Quarts:
qt
UK Gallons:
gal
UK Tablespoons:
tbsp
UK Teaspoons:
tsp

Relaterade produkter: