Filter2 270 Resultat

Filter


Produktkategorin filter omfattar en mängd olika anordningar och material som används för att separera, dämpa eller välja elektriska och magnetiska signaler baserat på frekvens. Produkter som är utformade för att användas i många olika sammanhang, till exempel CM-drosslar och EMI/RFI-filter. Allt från kraftledningar som transporterar kiloampere som likström till radiomottagare som upptäcker signaler på mikrovoltsnivå vid frekvenser på tiotals gigahertz.

Bild på schematisk symbol för högpassfilter Bild på schematisk symbol för bandpassfilter Bild på schematisk symbol för lågpassfilter