Sensorer, omvandlare

530 Resultat

Om sensorer, omvandlare


Sensor- och omvandlarprodukter underlättar mätning eller detektering av fysiska processer och fenomen. Ofta, men inte alltid, genom att omvandla dem till en elektrisk signal av något format. Det finns bland annat produkter för mätning av färg, vätskenivå eller flöde, gaskoncentration, bilddetektering, magnetfält, linjär acceleration eller rotation, vibration, ljusintensitet, närvaro av föremål, avstånd, temperatur, mekanisk belastning med mera.

Bild på schematisk symbol för termostapel Bild på schematisk symbol för termoelement Bild på schematisk symbol för roterande kodare