Strömställare3 550 Resultat

Omkopplare


Omkopplare är anordningar som används för att avbryta flödet av elektrisk ström i en eller flera kretsar, under direkt fysisk kontroll av någon yttre mekanism, t.ex. användarens finger eller tumme, en magnet eller en rörlig maskinkomponent. Organisationen i undergrupper inom kategorin sker i enlighet med ställdonets fysiska stil eller format, eller baserat på en viss tillämpning eller ett visst ändamål som de är konstruerade för.

Bild av schematisk symbol för SPST-NO Bild på schematisk symbol för normalt öppen (NO) Bild på schematisk symbol för SPDT Bild på schematisk symbol för DPST-NO