SEK | EUR | USD

Använd detta verktyg för att beräkna resistansen som krävs för att driva en eller flera serieanslutna lysdioder från en spänningskälla med en angiven strömnivå.

Anmärkning: När du väljer ett motstånd för detta syfte, välj en komponent med en effektklassning mellan 2 och 10 gånger värdet beräknat nedan för att undvika för höga motståndstemperaturer.

×