Omvandlingsräknare för Ohms lag

Om:

Ohms lag förklarar sambandet mellan spänning, ström och resistans genom att fastslå att strömmen genom en ledare mellan två punkter är direkt proportionerlig mot den potentiella skillnaden mellan de två punkterna.

Definition av Ohms lag

En lag som anger spänningsdifferensen mellan två punkter, den elektriska strömmen som går mellan dem, samt resistansen i den elektriska kretsen. Matematiskt säger lagen att V = IR, där V är spänningsdifferensen, I är strömmen i ampere och R är resistansen i ohm. Vid en viss spänning och en högre resistans blir flödet av ström lägre.

Ange två av värdena och klicka på Beräkna för att se övriga värden.

Spänning:
V
Ström:
A
Resistans:
Ω
Effekt:
W

Relaterade produkter: