SEK | EUR | USD

Färgkodskalkylator för motstånd med 4 band

Färgkodskalkylator för motstånd med 5 band

Färgkodskalkylator för motstånd med 6 band

Detta verktyg används för att avkoda information om motstånd med axiella ledare med färgband. Välj antalet band och sedan färgerna för att avgöra värde och tolerans för motstånden eller visa alla motstånd som Digi-Key kan erbjuda.

Antal band

Motståndsparametrar

1:a färgbandet 2:a färgbandet 3:e färgbandet Multiplikator Tolerans PPM

Resultat

-
-
-
-
-
-

Resistansvärde: