SEK | EUR | USD

Denna kalkylator uppskattar hur länge ett batteri kommer att räcka, baserat på dess märkkapacitet och strömmen eller effekten som en last förbrukar från det.

Resultaten är endast uppskattningar; det faktiska resultatet kommer att variera med batteriskick och -ålder, temperatur, urladdningshastighet och andra faktorer. Det prognostiserade resultatet är som mest representativt vid användning av nya, högkvalitativa celler vid rumstemperatur när den uppskattade drifttiden ligger mellan 1 timme och 1 år.

Batteritid

Batterikapacitet
Enhetsförbrukning
Batteritidsformel

Batteritid = batteriets kapacitet i mAh / lastström i mAh

Uppskattade timmar
=

*Detta är ett uppskattat resultat, grundat på ideala förhållanden.