SEK | EUR | USD

Denna batterilivslängdskalkylator uppskattar hur länge ett batteri kommer att räcka, baserat på dess märkkapacitet och strömmen eller effekten som en last förbrukar från det. Batterikapaciteten mäts normalt i ampere-timmar (Ah) eller milliampere-timmar (mAh), även om watt-timmar (Wh) ibland också används.

Du kan konvertera antal watt-timmar till ampere-timmar genom att dela med batteriets nominella spänning (V) enligt följande: Ah = Wh/V

+ mer

Batteritid

Batterikapacitet
Enhetsförbrukning
Batteritidsformel

Batteritid = batteriets kapacitet i mAh / lastström i mAh

Uppskattade timmar
=

*Detta är ett uppskattat resultat, grundat på ideala förhållanden.