SEK | EUR | USD

TE Connectivity Entrelec plintblock

Med ett ständigt växande behov av automatisering, fortsätter behovet av precisa, effektiva, enkelt identifierbara, modulära ledningskopplingar att öka. Utrustning behöver tillverkas, monteras, testas, installeras och driftsättas på ett snabbt, effektivt vis. Det betyder att tid som läggs på att felsöka kortslutningar, ledningsdragningsfel och dåliga anslutningar kan bli dyrt. Varje arbetstimme som läggs på felsökning kan orsaka förseningar som leder till kapitalförluster. Detta gör behovet av flexibla plintblock av hög kvalitet så mycket viktigare. TE Connectivity har nyligen i sitt produktsortiment lagt till Entrelec-serien med plintblock.

Saker att beakta när du väljer plintblock

Det finns några typer av strukturer att tänka på när du väljer plintblock. Exempelvis: hur många nivåer kommer din tillämpning behöva? Räcker en enkelradig genomföring, eller behövs fler I/O:ar (ingångar/utgångar)? Om ni behöver fler I/O:ar, kanske ni vill överväga dubbla eller t.o.m. tredubbla nivåer. Fler nivåer gör det möjligt för ingenjörer och tekniker att dubbla eller tredubbla antalet I/O:ar och spara utrymme. Detta är särskilt användbart i skåp där utrymmet är en värdefull resurs. Med dubbla och tredubbla rader finns också möjligheten att bygla I/O:ar.

(Bildkälla: TE Connectivity)

När ni har bestämt er för struktur, behöver ni fråga er hur plintblocken ska användas. Som jordkrets eller I/O-block? Kanske tänker ni på att använda dem som sensorblock? Varje konfiguration kräver ett eget upplägg. Om det exempelvis är avsett att användas som ett säkringsblock, måste säkringshållare inkluderas, medan ett sensorblock kan hantera tre- och fyraledade sensorer.

Nästa beslut bör vara hur blocken ska monteras i tillämpningen. Ska blocken skruvas fast i panelen eller ska en DIN-skena användas? Om en DIN-skena ska användas, vilken typ? Top hat? G32? Top hat brukar vara den vanligaste och fungerar tillsammans med den mesta industriautomationsutrustningen. Mini-Top hats ser till formen ut som en vanlig Top hat men är hälften så breda med 15 mm. Top hat-skenor är normalt klassificerade för tillämpningar upp till 600 V.

Det finns flera alternativ för att ansluta ledningar med plintblock. En IDC-anslutning (insulation displacement connection) sker genom att sticka in ledningen med isoleringen ännu intakt. Ledningen pressas mellan två vassa metallspetsar som tränger igenom isoleringsmaterialet. Med denna metod kan tekniker göra anslutningar utan att vara exponerade för blottlagda ledningar. Skruvklämmor används typiskt sett i tillämpningar för högre spänning. Dessa ger en säkrare fixering och kan inrymma en större ledningsdimension. Fjäderklämmor använder fjädrar för att göra anslutningar. Den blottade ledningen förs in i plinten och fjädern låser sedan ledningen på plats. För att avlägsna anslutningen förs en liten skruvmejsel in för att frigöra fjädern. Dessa har blivit mer populära i tillämpningar för mindre ledningsdimensioner och projekt i trånga utrymmen.

Plintblock är idag tillgängliga med en mängd nya funktioner. Exempel kan de köpas med olika vinkelriktningar för att underlätta åtkomst i trånga utrymmen. De finns även i ipluggbara utföranden, såsom TE Entrelecs SNK-serie. Detta ger tekniker möjlighet att dra ledningar i förväg och snabbt montera och demontera, vilket är viktigt i denna snabbfotade värld.

Titta på TE Connectivitys Entrelec SNK-serie.

Denna serie erbjuder alla dessa varianter och många andra. De finns tillgängliga i PI-fjäderutförande (fjädrad push-in), istickbara, med skruvplint, byglingar, isoleringstillbehör, kretsfrånskiljare, ledningsmarkörer, och många andra.

Om skribenten

Image of Eric Halvorson

Eric Halvorson, Partnership Marketing Manager för strategiska program, har jobbat hos Digi-Key i över 12 år. Erics huvudområde är marknaden för industriautomation. Sedan 2011 har han en examen i tillämpad vetenskap med inriktning på elektroteknik och automatiserade system från Northland Community and Technical College. Fram till helt nyligen var Eric produktchef inom elektromekanik, med strömställare som huvudområde. På fritiden ägnar sig Eric gärna åt träarbete, att renovera saker och att ta det lugnt hemma.

More posts by Eric J. Halvorson