Integrerade kretsar (ICs)610 767 Resultat

Utvalda tillverkare
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Microchip color logo
Image of onsemi logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of Torex Logo

Om integrerade kretsar (IC)


Integrerade kretsar kombinerar ett stort antal transistorer och andra grundläggande elektroniska komponenter i miniatyriserad form i en enda fysisk komponent som är utformad för ett visst syfte eller en viss funktion och som kännetecknas av att den utför denna funktion snarare än av beteendet hos de ingående komponenterna. Exempel på detta är microcontrollers, styrenheter för batteriövervakning och laddning, analog- till digitalomvandlare, operationsförstärkare, logiska grindar, spänningsregulatorer, grindstyrenheter, motorstyrenheter m.m.

Bild på schematisk symbol för en OCH-grind Bild på schematisk symbol för en NOR-grind Bild på schematisk symbol för en operationsförstärkare Bild på schematisk symbol för en JK-vippa