Prototyputveckling, tillverkningsprodukter4 671 Resultat

Utvalda tillverkare
Image of Chip Quik Logo
Image of LulzBot Logo
Image of Vector Electronics & Technology color logo
Image of SchmartBoard logo
Image of MG Chemicals logo
Image of SparkFun Logo

Om produkter för prototyptillverkning


Prototyp- och tillverkningsprodukter omfattar material och verktyg som används i processen för att montera små mängder elektroniska kretsar för utveckling, forskning, reparation eller liknande ändamål. Exempel på detta är lödningsfria kopplingsdäck och adaptrar som gör det möjligt att använda ytmonterade integrerade kretsar med dem, perforerat och operforerat kretskortsmaterial samt verktyg för att tillverka kretskort med hjälp av kemisk eller mekanisk bearbetningsteknik.