Diskreta halvledarprodukter

12 857 Resultat

Diskreta halvledarprodukter


Dioder och tyristorer, likväl som små matriser av dessa bestående av två, tre fyra, eller något annat litet antal liknande enheter, i en enda kapsling. Den mest förekommande och välkända är MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor). De används vanligtvis för att konstruera kretsar med betydande spännings- eller strömbelastning, eller för att skapa väldigt grundläggande kretsfunktioner.

Bild på schematisk symbol för dioder Bild på schematisk symbol för NPN-transistor Bild på schematisk symbol för JFet med P-kanal Bild på schematisk symbol för zenerdiod