SEK | EUR | USD

Använd detta verktyg för att beräkna utgångsspänningen för en motståndsdelarkrets för en given uppsättning motståndsvärden och en given matningsspänning.

+Mer

Spänning in (V1)
V
1:a resistans (R1)
Ω
2:a resistans (R2)
Ω

Resultat

Spänning ut (Vout)
= V

Under last

×