SEK | EUR | USD

Kalkylator för resistorkondensatorns (RC) tidkonstant

Om:

Tidskonstanten är den tid som krävs för att ladda eller ladda ur en kondensator med ~63,2 % av skillnaden mellan det gamla värdet och det nya värdet efter att en impuls som inducerar en ändring har avgetts.

Beräkna energin (E) och tidskonstanten (RC) i en kondensator när en viss spänning genomkorsar den. Du kan fastställa två olika värden med hjälp av kallkylatorn. Tidskonstanten (T) kan fastställas från värdena för kapacitans (C) och belastningsresistans (R). Energi som lagrats i en kondensator (E) kan fastställas genom att ge samtliga tre ingångsvärden: spänning (V), kapacitans och belastningsresistans.

Tidskonstant = spänning (V) x kapacitans (μF) x belastningsresistans (Ω)

Spänning:
V
Kapacitans:
μF
Belastningsresistans:
Ω
Sekunder:
= s
Joule:
= J

Relaterade produkter: