SEK | EUR | USD

Detta verktyg beräknar produkten av resistans- och kapacitansvärdena, känd som RC-tidskonstanten. Denna siffra — som inträffar i ekvationen som beskriver laddningen eller urladdningen av en kapacitans genom ett motstånd — representerar tiden som krävs för att spänningen över kondensatorn ska nå nå cirka 63 % av sitt slutvärde efter att en förändring i pålagd spänning skett i en sådan krets. Den totala energin som lagras i en kondensator uppladdad till en angiven spänning beräknas också.

+Mer

Spänning
Kapacitans
Lastresistans

Resultat

Tidskonstant
= s
Joule:
= J

Formel