SEK | EUR | USD

Använd detta verktyg för att beräkna magnitud av reaktans eller admittans för en induktor eller kondensator vid en angiven frekvens.

Reaktans

Induktans (L)
Frekvens (f)
Reaktans (|XL|)
= Ω
Admittans (|BL|)
= S

Induktans

Reaktans (|XL|)
Frekvens (f)
Induktans (L)
= H
Admittans (|BL|)
= S

Formel

Reaktans

Kapacitans (C)
Frekvens (f)
Reaktans (|XC|):
= Ω
Admittans (|BC|):
= S

Kapacitans

Reaktans (|XC|):
Frekvens (f):
Kapacitans (C)
= F
Admittans (|BC|)
= S

Formel