Omvandlingsräknare för reaktans

Om:

Dessa kalkylatorer hjälper dig att räkna ut den induktiva reaktansen och admittansen, samt den kapacitiva reaktansen och admittansen. Ange frekvens i GHz (så 0,001 = 1 MHz), induktans i nanohenry (nH) och kapacitans i picofarad (pF).

Induktiv reaktans

|XL| = 2πfL

|BL| = 1000 / |XL|

Frekvens (f):
GHz
Induktans (L):
nH
Reaktans (|XL|):
Ω =
Admittans (|BL|):
m-mhos =

Induktiv admittans

L = |XL| / (2πf)

|BL| = 1000 / |XL|

Reaktans (|XL|):
Ω
Frekvens (f):
GHz
Induktans (L):
nH =
Admittans (|BL|):
m-mhos =

Kapacitiv reaktans

|XC| = 1000 / (2πfC)

|BC| = 1000 / |XC|

Frekvens (f):
GHz
Kapacitans (C):
pF
Reaktans (|XC|):
Ω =
Admittans (|BC|):
m-mhos =

Kapacitiv admittans

C = 1000 / (2πf|XC|)

|BC| = 1000 / |XC|

Reaktans (|XC|):
Ω
Frekvens (f):
GHz
Kapacitans (C):
pF =
Admittans (|BC|):
m-mhos =