Omvandlingsräknare för induktans

Om:

Denna omvandlingsräknare kan snabbt och enkelt omvandla induktionsmått som henry till kilohenry och mikrohenry till pikohenry.

henry:
H
kilohenry:
kH
millihenry:
mH
microhenry:
µH
nanohenry:
nH
picohenry:
pH