SEK | EUR | USD

Denna kalkylator omvandlar kapacitansvärden mellan enheterna pF, nF, µF och F. Konverteringstabellen för kondensatorkoder låter dig hitta kapacitansen utifrån koden. De första två siffrorna är värdet i picofarad och den tredje är multiplikatorn. Om ingen multiplikator är given, är resultatet kapacitansen i pF.

×