Stömdelningsräknare

Om:

Stömdelningsdiagram

Använd räknaren nedan för att fastställa strömmen som går genom grenarna i en parallellkrets.

Formel: Is = Isumma (Rsumma / Rn)

Ange en strömkälla och motståndsvärde för att beräkna strömmen som går genom varje resistor. Du kan beräkna upp till 10 grenar.

Strömkälla:
A
R1:
Ω
 
A =
R2:
Ω
 
A =
R3:
Ω
 
A =
R4:
Ω
 
A =
R5:
Ω
 
A =
R6:
Ω
 
A =
R7:
Ω
 
A =
R8:
Ω
 
A =
R9:
Ω
 
A =
R10:
Ω
 
A =