SEK | EUR | USD

Direktanslutna SKEDD-baserade kretskortskontakter

Vad får du om du kombinerar en tillförlitlig presspassad kretskortskontakt med en kontakt som enkelt kan sättas in och tas bort?

Bildkälla: Wurth Electronics

Bildkälla: Phoenix Contact

Kontakter som baseras på SKEDD-kontaktteknik pluggas in direkt i pläterade genomgående hål på kretskortet – ingen stiftlist behövs. Särskild kretskortshantering behövs inte heller, men hålmönstret måste följas, liksom specifikationen för presspassningsteknikens genomgående pläterade hål.

Bildkälla: Wurth Electronics

Kontakterna har delade stift, så att de enkelt kan monteras och tas bort från kretskortet. Särskilda verktyg behövs inte – anslutningsåtgärden utförs manuellt. När kontakten är korrekt monterad på kretskortet bildar den en gastät anslutning, vilket eliminerar risken för korrosion.

Tillämpningar

Tillämpningsspecifika anslutningar kan implementeras för signal-, data eller kraftöverföring. Flera kontakthålmönster kan placeras direkt på kretskortet, för att erbjuda modularitet och olika funktioner vid slutlig produktmontering. Eftersom kontakten är borttagbar, kan den användas tillfälligt – till exempel för programmering under tillverkning eller för felsökning ute i fält. Kostnadsbesparingar är möjliga eftersom ingen stiftlist behövs, vilket innebär att vissa bearbetnings- och monteringssteg elimineras.

Wurth Electronics

Wurth Electronics SKEDD-baserade kontakter kombinerar den direktanslutna kretskortskontakten med flatkabel-IDC-kontakter eller presspassad bandkabel. Enheterna har friktionslås med styrstift, skydd mot omvänd polaritet och stöd för minst 10 hopkopplingscykler.

Phoenix Contact

Phoenix Contacts SKEDD-baserade kontakter kombinerar den direktanslutna kretskortskontakten med intryckbara fjäderkontakter. De enkelradiga SDC 2.5-enheterna stöder 24-12 AWG och de dubbelradiga SDDC 1.5-enheterna stöder solida och flertrådiga ledare i spannet 24-16 AWG. Laterala nitar ger ytterligare mekanisk stabilitet, och enheterna klarar minst 25 hopsättningscykler.

Ytterligare resurser

Övningsmoduler för SKEDD-teknik och fördelar:

REDFIT IDC SKEDD-anslutningslösningar av Wurth Electronics

SDC 2.5 och SDDC 1.5 med SKEDD-baserad direktinkoppling av Phoenix Contact

Om skribenten

Image of Scott Raeker

Scott Raeker är ansvarig applikationsingenjör på Digi-Key Electronics och har varit på företaget sedan 2006. Hans främsta ansvarsområde är kunder som behöver hjälp med trådlösa lösningar. Han har över 35 års erfarenhet från elektronikbranschen och en examen i elteknik från University of Minnesota. På fritiden gillar Scott att renovera hemma på gården som har mer än 100 år på nacken.

More posts by Scott Raeker