Omvandlingsräknare för PCB-spårvidd

Om:

Beräkna nödvändig spårvidd för ett visst strömflöde. Beräkna olika mått för en viss nödvändig kapacitet såsom: nödvändig spårvidd, resistans, spänningsfall och förlust.

Denna kalkylator för PCB-spårvidd använder formler från IPC-2221.

Inmatningar

Ström:
A
Tjocklek:
Temperaturökning:
Omgivningstemperatur:
Spårlängd:

Interna lager

Nödvändig spårvidd:
=
Resistans:
Ω =
Spänningsfall:
V =
Effektförlust:
W =

Externa lager i luft

Nödvändig spårvidd:
=
Resistans:
Ω =
Spänningsfall:
V =
Effektförlust:
W =