Kvalitetsprogram

Digi-Key arbetar hårt för att förbättra vår verksamhets resultat och förbättra branschens övergripande kapacitet för tillväxt och lönsamhet. Bland mycket annat, fokuserar vi ständigt på certifieringar och ackrediteringsorgan som hjälper oss i denna förbättring, samtidigt som vi hela tiden tillhandahåller verktyg och spårbarhet till alla slutkunder så att du vet exakt hur de komponenter som du köper från oss kommer att prestera. Se nedan för mer information om hur du kan dra nytta av de tjänster för mervärde som Digi-Key tillhandahåller utan någon extra kostnad för dig.

Certifieringssymbol

Certifieringar

Säkerhetsbestämmelser och certifieringar är väldigt viktiga i elektronikindustrin och Digi-Key arbetar hårt för att skaffa, bibehålla och upprätthålla de högsta standarderna. Detta innebär samarbete med flera organisationer för att verifiera att vi ständigt tillhandahåller produkter och tjänster av yttersta kvalitet till våra kunder.

Som den leverantör av elektronikkomponenter som flest i världen föredrar, förser Digi-Key Electronics kunder med äkta, förstklassiga komponenter med garanti från tillverkaren. Vi intygar att Digi-Key är en medlem med gott anseende av ECIA (Electronic Component Industry Association), CEDA (China Electronics Distributor Alliance) och ECSN (Electronic Component Supply Network). Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ANSI/ESD S20.20.

Ladda ned certifikat


American National Standards Institute/Electrostatic Discharge (ANSI/ESD) - Digi-Key Electronics använder ett kvalitetshanteringssystem som uppfyller kraven i ANSI/ESD S20.20-2014 för följande omfattning av certifieringen: hantering, inspektion, lagerhållning, paketering och frakt av elektronikkomponenter.

Ladda ned certifikat


Counterfeit Avoidance Accreditation Program (CAAP) - Certifikatet beviljas och delas ut av Counterfeit Avoidance Accreditation Program. Certifikatet uppvisar överensstämmelse med och erkännande av ackreditering för särskilda tjänster, enligt listan Qualified Manufacturers List (QML) på www.eAuditNet.com, enligt den revision som gällde vid tidpunkten för revisionen av distributören, CBSA Ruling 234133: Canada Border Services Agency (CBSA) Canadian Trade Compliance Division Ruling om tariffstatus för 102-1488-ND TRS# 234133 BN# 895173490RM0001.

Ladda ned certifikat


Canadian International Trade Tribunal (CITT) - Dom om dumpning och subventioner

Undersökning nr. NQ-2008-003 Strängsprutad aluminium

Ladda ned resultat


Digi-Key Corporation använder ett kvalitetshanteringssystem som uppfyller kraven i ISO (International Organization for Standardization) 9001:2015 för följande omfattning av certifieringen: Inköp, lagerhållning och distribution av elektronikkomponenter och datorprodukter till tillverkare av originalutrustning och/eller enligt kunders specifikationer, inklusive teknisk support och rutiner för att skapa mervärde.

Ladda ned certifikat


Digi-Key Corporation använder ett miljöhanteringssystem som uppfyller kraven i ISO (International Organization for Standardization) 14001:2015 för följande omfattning av certifieringen: Inköp, lagerhållning och distribution av elektronikkomponenter och datorprodukter till tillverkare av originalutrustning och/eller enligt kunders specifikationer.

Ladda ned certifikat


Symbol för spårbarhet

Spårbarhet

Spårbarhet gör det lättare att få en tydlig inblick i tillverkningsprocessens olika steg. Våra kunder använder kontinuerligt denna information för att förbättra rutiner, stödja felaktiga lösningar, hjälp med bestämmelser och överensstämmelse samt för att skydda integriteten hos sina varumärken. Se följande information kring de funktioner för spårbarhet som vi erbjuder våra kunder.

Vi följer specifikationerna för streckkoder från ECIA (Electronic Component Industry Association) så långt det är möjligt. En streckkod är en metod för att representera data i ett visuellt, maskinläsbart format. Digi-Key använder två olika typer av streckkoder, endimensionella streckkoder som innehåller 20-25 tecken med information och 2D-streckkoder som kan innehålla upp till 2000 tecken. ECIA har mer information om tekniken med 2D-streckkoder på sin webbplats, ecianow.org. Streckkoder kan innehålla information om produkten, såsom ursprungsland, datumkoder och partibeteckningar.


På begäran av kunder, kan Digi-Key tillgodose behov av flera andra format av individuellt anpassade streckkoder. Kontakta vårt team för anpassade streckkoder för mer information om denna tjänst.


Numren identifierar när komponenten tillverkades. De är avsedda för fabrikens kvalitetskontroll och för spårbarhetsändamål. Se nedan för mer information om vad de verkligen betyder:

  • Datumkoder: Datumkoder är referensuppgifter för att spåra produkter tillbaka till en tillverkare. Ibland avser datumkoden när artikeln tillverkades, dock inte alltid, beroende på tillverkare.
  • Partikod: Partikoden är ett batchnummer som betecknar en grupp artiklar som tillverkats av en producent under en specificerad tidsperiod. De är specialanpassade för vissa typer av verksamheter eller produkter, vilket innebär att olika tillverkare har sina egna regler för hur de ska tolkas. Digi-Key arbetar hårt för att skapa en transparens kring denna process.

Det land där artikeln tillverkades: Den data som krävs består av en kod med två tecken ur den standardiserade ISO 3166-listan med landskoder.


Ett överensstämmelseintyg utfärdas av en auktoriserad part och deklarerar att produkten uppfyller de standarder eller specifikationer som krävs. Ett överensstämmelseintyg kan antingen begäras av köparen, för att säkerställa att produkten som tillverkats har testats och klarat testkriterierna enligt en specifikation och uppfyller både de tekniska kraven och säkerhetskraven, eller så kan det vara ett obligatoriskt krav enligt länders bestämmelser och lagar för vissa produkter, som t.ex. Bluetooth-enheter som säljs i USA.


Symbol för vanliga frågor

Vanliga frågor

Om tillverkaren har gjort överensstämmelseintyget tillgängligt, tillhandahåller vi det gärna till dig. Lägg till en begäran om överensstämmelseintyg från tillverkaren i kommentarerna, när du gör din beställning.


Digi-Key är medvetna om och stödjer Europeiska unionens RoHS2-direktiv 2011/65/EU. Besök vår sida för miljöinitiativ, för mer information. Produkter som är kompatibla med RoHS anges på produktsidorna.


Skicka er förfrågan om utvärdering och certifiering till vårt supportteam.