Reläer

71 426 Resultat
Utvalda tillverkare
te_connectivity_color
Image of Panasonic color logo
Image of Omron Logo
Image of Sensata Technologies logo
Image of Omron Automation Logo
Image of CIT Relay and Switch logo

Om reläer


Reläer och kontaktorer är anordningar som används för att koppla om eller avbryta flödet av elektrisk ström i en eller flera kretsar, med hjälp av en styrsignal som är galvaniskt isolerad från den eller de kretsar som styrs, med olika undergrupper avgränsade baserat på anordningens konstruktion eller avsedda tillämpning. En elektromagnet används traditionellt och fortfarande vanligtvis för att öppna eller stänga en uppsättning mekaniska omkopplarkontakter, medan nyare enheter som använder solid state-teknik också är allmänt tillgängliga, men båda typerna har egenskaper som gör dem lämpliga för olika tillämpningsförhållanden.

Bild på schematisk symbol för relä, SPDT Bild på schematisk symbol för relä, DPST Bild på schematisk symbol för relä, DPDT Bild på schematisk symbol för relä, SPST