Kraftkällor - externa/interna (ej på kort)

230 037 Resultat
Utvalda tillverkare
Image of Mean Well logo
Image of Acopian Logo
Image of CUI Inc Logo
Image of TDK-Lambda color logo
Image of XP Power color logo
Image of EXCELSYS Logo

Om strömförsörjningar - externa/interna (fristående)


Med termen "strömförsörjning" avses en anordning som omvandlar eller anpassar elektrisk energi från någon källa till en form som kan användas av någon annan anordning. Ett vanligt exempel är omvandling av växelspänning till låg likspänning för användning i elektroniska apparater. "Fristående" modeller är konstruerade för att monteras i en sluttillämpning med någon annan metod än med direkt montage på kretskortet. De klassificeras vidare efter viktiga särskiljande egenskaper, såsom typen av elektrisk anpassning som utförs, fysisk format eller en specifik tillämpning eller ändamål för vilket en produkt är konstruerad. Se Kraftlösningar och teknologier för att utforska flera toppmoderna kraftprodukter.