SEK | EUR | USD
Årsomsättning:Över 3,16 miljarder USD
Antal anställda:Över 4 000
Anläggningar:Över 1 miljon kvadratmeter
Produkter i lager:Över 1,7 miljoner
Representerade tillverkare:Över 800
Internetbeställningar/år:Över 3,7 miljoner
Telefonsamtal/år:Över 2,9 miljoner
Behandlade beställningar/år:Över 5,3 miljoner
Kunder betjänade/år:Över 693 000
Platser betjänade/år:Över 498 000
Beställningar skickade samma dag:99,9 %