Årsomsättning:Över 2,33 miljarder USD
Antal anställda:Över 4 000
Anläggningar:Över 1 miljon kvadratmeter
Produkter i lager:Över 1,5 miljoner
Representerade tillverkare:Över 750
Internetbeställningar/år:Över 3,5 miljoner
Telefonsamtal/år:Över 2,9 miljoner
Behandlade beställningar/år:Över 4,3 miljoner
Kunder betjänade/år:Över 474 000
Platser betjänade/år:Över 641 000
Beställningar skickade samma dag:99,9 %