SEK | EUR | USD

Använda CMSIS-DSP-biblioteket i ModusToolbox-projekt

ModusToolbox IDE från Cypress är ett Eclipse-baserat IDE som innehåller flera grafiska konfiguratorer, vilket hjälper användaren att konfigurera mikrostyrenhetens kringutrustning och olika mellanprogramvaror. Exempel på sådana komponenter är systemklockor, kommunikationsenheter, CapSense, Bluetooth LE, USB, FreeRTOS med mera. Med tanke på att Cypress betraktar ModusToolbox som en exceptionell plattform för IoT-produktutveckling, är det dock lite förvånande att ingen av konfiguratorerna gör det enkelt att inkludera förbyggda CMSIS-DSP-bibliotek i ett projekt.

(Bildkälla: Cypress Semiconductor)

Det har blivit lättare att utveckla edge-baserade funktioner i IoT-tillämpningar tack vare till exempel Cypress PSoC 6-mikrostyrenheter, som ger mer bearbetningskraft utan att kompromissa med strömförbrukning eller kostnad. Detta innebär också att det blir otroligt fördelaktigt att använda bibliotek som innehåller matematisk tunga operationer och som har optimerats för den specifika målmaskinvaran. Eftersom PSoC 6-enheterna baseras på Arms högpresterande Cortex-M4-processor, som innehåller en förbättrad DSP-instruktionsuppsättning, är CMSIS-DSP-biblioteket ett exempel på en sådan sak som utvecklarna bör veta hur man använder i projekten.

För mer information om CMSIS, DSP-biblioteket och hur det används i ModusToolbox-projekt, läs följande artikel: https://www.digikey.com/eewiki/display/microcontroller/Using+the+CMSIS+DSP+Library+in+a+ModusToolbox+Project.

På Digi-Keys TechForum tar vi gärna emot frågor och feedback.

Om skribenten

Image of Matt Mielke

Matt Mielke tog sin kandidatexamen i datorvetenskap på South Dakota School of Mines and Technology 2016. Han började sedan jobba på Applications Engineering-avdelningen på Digi-Key Electronics där han arbetar med kundstöd genom att utveckla referensdesigner och utveckla tekniskt innehåll. Hans intresseområden innefattar inbäddad lågnivåprogrammering, lågeffektkonstruktioner och digital signalbehandling.

More posts by Matt Mielke