Datahantering med SmartSolutions™

Vikten av data

I åratal har tillverkare känt till vikten av data men förlitat sig på manuell insamling: det innebär att en särskild person går från maskin till maskin och skriver ner produktivitetsgrader och kasserade kvantiteter, för att sedan överföra dessa mätvärden till whiteboards så att personalen kan se det. Detsamma kan sägas för underhållsteam som ibland testar delar av utrustning med avseende på kraftiga vibrationer eller temperaturer, men dessa kontroller sker ibland med flera veckors mellanrum. Dessa insatser kräver för mycket tid, och insamlingen av denna data sker för sällan för att hitta problem ner på minutnivå.

Tillgång till data i realtid har en omedelbar effekt på tillverkningsprocessen. Den ger tillverkare förmågan att spåra produktiviteten och gör det lättare att snabbt svara på frågor som: "Får ni ut maximal genomströmning? Om nej, varför inte?" Det ger även möjlighet att övervaka utrustningens status ur underhållssynpunkt för att upptäcka problem innan de orsakar ett stillestånd.

Starta smått, tänk i stor skala snabbt

Företagsstrategier målar allt för ofta upp vad som är möjligt i framtiden, men saknar en aktiveringsplan för att komma igång. Vägen till en smart fabrik handlar om momentum, så att komma igång med att prova idéer och samla in data som går att agera på, gör att du kan avgöra vilka projekt som levererar tillräckligt värde för att fortsätta till nästa nivå.

Banner har lösningar för att starta smått och erbjuder samtidigt skalbarhet så att de bästa idéerna kan växa. Startsatserna SmartSolutions™ börjar på mindre än 1000 $, innehåller batteridrivna trådlösa givare och erbjuder allt du behöver för att börja övervaka utrustning. Det finns olika satser beroende på den typ av givare du behöver. Mätstorheterna innefattar tryck, tanknivå, vibrationer, temperatur och fuktighet, och alla fyra givarna kan fås i en sats. Dessa satser inkluderar en trådlös gateway med ett inbäddat mobilmodem för att skicka data till molnet. Ett provabonnemang på tre månader för mobilnät och Banner CDS (molndatatjänster) ingår, så att du omedelbart ska kunna se din information på en instrumentpanel på webben.

Ett exempel på en av Banner Engineerings startsatser för SmartSolutions. (Bildkälla: Banner Engineering)

När du upptäcker vilka idéer och vilken data som är mest värdefull, gör Banner det enkelt att fortsätta bygga momentum och skala upp genom att tillåta att fler givare enkelt läggs till i befintliga startsatser. Våra produkter har mycket utrymme att växa med dina initiativ för en smart fabrik, med möjligheten att bygga system som kan övervaka tusentals datapunkter.

I dessa exempelbilder på en instrumentpanel, övervakas en motor av en av Banner Engineerings startsatser för SmartSolutions. (Bildkälla: Banner Engineering)

Hör mer om framtiden inom fabriksautomatisering från Banner Engineering i den nya serien Framtidens fabriker i tre delar som förmedlas av Digi-Key Electronics.

Om skribenten

Image of Matt Negaard

As the Director of Business Development for Industrial Wireless at Banner Engineering, Matt is responsible for leading the strategic direction for the new end-to-end solutions solving customer problems with Banner sensors, wireless networks, and cloud solutions. He has spent 20 years in various roles in business development and leading product strategy for sensors, wireless, and software products companies. Matt gets to put his background to use every day in his role of identifying and creating sensor-to-software solutions for the industrial markets that are ready to engage in the Internet of things today.

More posts by Matt Negaard