SEK | EUR | USD
  • Preferred Supplier

TE Connectivity luft- och rymdfart, försvar och marint

Image of TE Connectivity's KILOVAC Lightweight DC Contactors

KILOVAC lätta DC-kontaktorer

TE:s EV200/LEV100/LEV200-kontaktorer erbjuder kontinuerlig strömklassningar upp till 500 A på 900 VDC i mycket kompakta format.

Image of TE Connectivity's Backplane RF Modules

Multi-Position RF-bakplansmoduler

TE Connectivitys Multi-Position RF-bakplansmodul är ett modulärt, självinstyrande RF-bakplansanslutningssystem med hög ledartäthet.

Image of TE Connectivity's Solutions Rugged Environment

Lösningar för tuffa krav

TE Connectivity har mer än 60 års erfarenhet av att leverera nya kraftfulla lösningar till flygindustri, försvar och sjöfart.

Verktyg och support

Utvalda videor

TE Connectivity KILOVAC KCS Series | Digi-Key Daily
AMPLIMITE IP67 D-Sub Connectors
AMPLIMITE IP67 D-Sub Connectors - Japanese
AMPLIMITE IP67 D-Sub Connectors - Chinese
Visa alla

Nya produktutbildningsmoduler

10 minutes
High-Speed Copper Investigation 1G and 10G Ethernet
Discuss the high performance applications and industries in which TE's CeeLok FAS-T connectors are used.
5 minutes
Heat Shrink: Micro Molded Overview
TE Connectivity's Heat-Shrinkable product line offers smaller size, weight and space savings, and provides protection against mechanical abuse.
5 minutes
D200 MiniSeal Overview
The D200 MiniSeal crimp splices are completely sealed from the outside environment and offer excellent long-term performance in demanding applications.
5 minutes
D-436-3X-COLD Cold Applied Splice
Sealed from the outside environment and has a one step installation. Offer great long term performance in demanding applications such as fueled environments.
5 minutes
Tinel-Lock Connector Adapters and Rings
TE's Tinel-Lock Adapters are fast and reliable and feature quick and simple termination, a low profile, temperature indicator, 360° high-compression force.
5 minutes
S200 Heat Shrinkable Terminators
An environment-resistant seal gives these resisters a maximum temperature rating of 200°C and offers excellent reliable and long-term performance.
Visa alla

Om TE Connectivity luft- och rymdfart, försvar och marint

Oavsett om ni utrustar soldater för nästa generations nätverkscentrerade slagfält, eller reducerar vikten och ökar prestandan på flygplan och fartyg, eller introducerar avancerad nätverksteknik i kommersiella flygplan, är TE Connectivity, tidigare Tyco Electronics, engagerade i avancerad teknik och tillverkning i världsklass som levererar innovation och ger lyftförmåga även åt de mest avancerade projekt.

Sedan 1941 har de prioriterat innovationer som hjälper till att lösa tuffa konstruktionsproblem inom luft- & rymdfartsindustrin, och försvars- och marinsektorn. Genom en dialog i tidigt skede av era konstruktionscykler kan ni dra full nytta av vår expertis. De kan hjälpa er att korta ner konstruktionscykeln, minska kostnaderna, öka tillförlitligheten, konstruera för tillverkningsbarhet och uppfylla hårda krav som ställs på marken, haven och i luften.