Fläktar, centrifugalfläktare, termisk hantering

155 874 Resultat
Utvalda tillverkare
Image of Advanced Thermal Solutions, Inc. color logo
Image of Sanyo Denki Logo
Image of Wakefield-Vette color logo
ebmpapst
Image of t-Global Logo
Image of CUI Devices Logo

Fläktar, värmehantering


Fläktar och värmehantering omfattar produkter och material som används för att underlätta värmeöverföring och/eller luftförflyttning samt tillbehör till sådana produkter. Förutom växel- och likströmsfläktar och kylflänsar ingår även värmeledande lim, termiska gränssnittsprodukter, värmerör och termoelektriska-moduler (Peltier). I samband med elektroniska apparater och system används sådana produkter vanligen för att hålla temperaturerna i kraftfördelande komponenter inom acceptabla driftsgränser.

Bild på schematisk symbol för fläkt