SEK | EUR | USD

Vad är schemasymboler?

Oavsett om du är student som strävar mot en elektronikexamen eller är en hobbyanvändare som vill ”hoppa i” så är ett av de första ämnena du behöver lära dig att läsa ett schema. Vad är ett schema? Det är ett förenklat kopplingsschema som visar alla komponenter och elektriska anslutningar i en krets. Men innan du läser ett schema måste du lära dig skillnaden mellan olika komponentsymboler. Den här guiden går igenom de vanligaste komponenterna som nybörjare bör lära sig först.

Schemasymboler har standardiserats genom två riktlinjer: American National Standards Institute (ANSI) och International Electrotechnical Commission (IEC). Varje standard har egna versioner av en komponents schemasymbol. Det är viktigt att följa en av dessa standarder så att om någon annan tittar på ett schema som du har skapat, kan den personen läsa schemat på ett korrekt sätt. Utan dessa standarder skulle alla som behöver läsa ett schema och reparera elektroniska enheter ha en nästan omöjlig uppgift.

Exempel:

Motstånd

Till vänster är ANSI, till höger är IEC

Potentiometrar

Lägg bara till pilar till ANSI- och IEC-motståndssymbolerna. Pilarna anger torkaranslutningen.

Till vänster är ANSI, till höger är IEC

Kondensatorer

Polarisering visas inte alltid med plustecknet, +

Till vänster är polariserad enligt ANSI, i mitten är polariserad enligt IEC, till höger är icke-polariserad enligt ANSI/IEC

LED: Light Emitting Diode, lysdiod

Dessa har samma utseende som dioder, förutom de små pilarna som anger strålande ljus.

De är utbytbara mellan ANSI och IEC

Strömkällor

Huvudkälla

De två till vänster är DC-battericellströmkällor där den längst till vänster är för flera celler och de övriga är för en enda cell. Dessa har inte alltid tecknen + och -. Den tredje från vänster med + och - inringade är DC-källa som inte är battericell. Den längst till höger är en AC-strömkälla.

Sekundär källa

Dessa används primärt i stora scheman som omfattar flera sidor eller bara för att rensa i schemat när det finns för många anslutningar tillbaka till huvudströmkällan.

Strömställare

Det finns några varianter av strömställare som har några olika kombinationer av poler och kopplingsmöjligheter.

IC: integrerade kretsar

Kallas även chip

Den fysiska IC-kretsen kan ha en markerad ände eller en punkt nära ett hörn. Stiftet till vänster om markeringen och till vänster om punkten i exemplen ovan är stift 1. Om vi går nedåt (moturs) är vänster sida 1-4, sedan uppåt längs höger sida 5-8, där stift 8 är högst upp till höger i exemplen till vänster och i mitten. Symbolen till höger är hur IC-kretsar oftast visas i ett schema. Här placeras stiften lite hur som helst utifrån var de passar bäst i schemat. Det är viktigt att vara uppmärksam på det här när du gör anslutningar.

Det här är de vanligaste symbolerna som finns i ett schema. Det finns mycket mer att lära men ibland är det enklast att lära sig de som behövs. Om du vill lära dig mer om det här ämnet går du till https://www.digikey.com/schemeit/project/, markerar rutan bredvid ”Visa bara katalogdelar med symboler” (Show only catalog parts with symbols). Pröva dig fram genom att dra olika delar till schemat för att se hur symbolerna ser ut.

Om skribenten

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt är utvecklare av tekniskt innehåll och har varit hos oss på Digi-Key Electronics sedan 2011. Hon har nyligen tagit sin universitetsexamen i tillämpad vetenskap inom elektronikteknik och automatiserade system på Northland Community & Technical College med ett Digi-Key-stipendium. I sin nuvarande roll arbetar hon med upprättande av unika tekniska projekt, processdokumentering och produktion av videomaterial för projekten. På fritiden vill Ashley helst – nja, det blir faktiskt inte mycket fritid när man har små barn.

More posts by Ashley Awalt