IoT-luftkvalitetsövervakning

Luftkvaliteten kan påverka människors hälsa negativt, så att övervaka luftkvaliteten har blivit allt vanligare och viktigare. Lagstadgade krav och tekniska framsteg har också ökat intresset för och användningen av övervakning.

Cypress och Sensirion samarbetade med ett IoT-baserat exempelprojekt om luftkvalitet som integrerar en Cypress PSoC 6-processor med Sensirion-sensorer för att skicka sensordata till en molninstrumentpanel.

Projektbakgrund

Projektet använder ett CY8CKIT-062-WIFI-BT PSoC 6-utvärderingskort för att avfråga Sensirion-sensorer över I2C och ansluta till molnet. Sensirions SGP-, SPS- och SHT-sensorer används för att mäta ekvivalentkoncentrationer av VOC och CO2, partikelkoncentrationer, temperatur och luftfuktighet. ThingsBoard IoT-plattform med öppen källkod används för att visualisera sensordata på en instrumentpanel. All projektinformation, anvisningar och programvara dokumenteras i exempelprojektet med IoT-luftkvalitetsövervakning som kan hämtas från GitHub. Demoprogramvaran som medföljer projektet ska vara kompatibelt med de flesta Cypress WICED SDK-enheter, men konfigurationskoden kan behöva justeras för att matcha maskinvaran.

Tillgänglighet hos Digi-Key Electronics

ARDUINO SHIELD SGP30_SHTC1

Relaterade produktdetaljer

Nästa generations smarta luftkvalitetsövervakning

Om skribenten

Image of Scott Raeker

Scott Raeker är ansvarig applikationsingenjör på Digi-Key Electronics och har varit på företaget sedan 2006. Hans främsta ansvarsområde är kunder som behöver hjälp med trådlösa lösningar. Han har över 35 års erfarenhet från elektronikbranschen och en examen i elteknik från University of Minnesota. På fritiden gillar Scott att renovera hemma på gården som har mer än 100 år på nacken.

More posts by Scott Raeker