Sensorer, omvandlare1 216 Resultat

Om sensorer, omvandlare


Sensor- och transducerprodukter underlättar mätning eller detektering av fysikaliska processer och fenomen, ofta men inte alltid genom att omvandla dessa till en elektrisk signal i något format. Det finns blanda annat produkter för mätning av färg, vätskenivå eller flöde, gaskoncentration, bilddetektering, magnetfält, linjär acceleration eller rotation, vibration, ljusintensitet, objektnärvaro, avstånd, temperatur, mekanisk belastning med mera.

Bild på schematisk symbol för termostapel Bild på schematisk symbol för termoelement Bild på schematisk symbol för roterande kodare