RF och trådlöst711 Resultat

Om RF/IF och RFID


Radiofrekvens- och mellanfrekvensprodukter (RF/IF) används för trådlös överföring av information med hjälp av elektromagnetisk strålning. Radiofrekvensidentifiering (RFID) är en specifik undergrupp av allmänna RF-tillämpningar som kännetecknas av användningen av små, billiga enheter som kallas"taggar", kan innehålla en begränsad mängd information som kan hämtas trådlöst (och i vissa fall ändras) genom användning av en specialiserad enhet som kallas "läsare" och som vanligtvis används för objekt- eller materialspårning, lagerhantering och liknande ändamål. Produkter som återfinns inom denna kategori kan variera från färdiga enheter för slutanvändning till produkter på komponentnivå och material från vilka sådana färdiga varor monteras.

Bild på schematisk symbol för RF-delare Bild på schematisk symbol för dämpare Bild på schematisk symbol för riktningskopplare Bild på schematisk symbol för antenn