Isolatorer2 615 Resultat

Om isolatorer


Isolatorprodukter används där det är nödvändigt att överföra information, styrsignaler eller signaler för gatedrivning mellan delar av ett system som inte får ha en direkt elektrisk förbindelse med varandra, vare sig det är av funktionella eller säkerhetsrelaterade skäl. Inom denna kategori är enheterna vidare organiserade efter karaktären på deras utgångssteg; vissa enheter beter sig som transistorer, andra som logiska grindar, fotovoltaiska celler (solceller), tyristorer eller fotoresistorer.

Bild på schematisk symbol för optoisolator Bild på schematisk bild av Darlington-isolator