Integrerade kretsar (ICs)1 309 Resultat

Om integrerade kretsar (IC)


Integrerade kretsar kombinerar ett stort antal transistorer och andra grundläggande elektroniska komponenter i miniatyriserad form i en enda fysisk komponent som är utformad för ett visst syfte eller en viss funktion och som kännetecknas av att den utför denna funktion snarare än av beteendet hos de ingående komponenterna. Exempel på detta är microcontrollers, styrenheter för batteriövervakning och laddning, analog- till digitalomvandlare, operationsförstärkare, logiska grindar, spänningsregulatorer, grindstyrenheter, motorstyrenheter m.m.

Bild på schematisk symbol för en OCH-grind Bild på schematisk symbol för en NOR-grind Bild på schematisk symbol för en operationsförstärkare Bild på schematisk symbol för en JK-vippa