Diskreta halvledarprodukter

692 Resultat
Diskreta halvledarprodukter Kategorier

Diskreta halvledare


Diskreta halvledarprodukter omfattar enskilda transistorer, dioder och tyristorer samt små matriser av sådana som består av två, tre, fyra eller något annat litet antal liknande enheter i en enda kapsling. Den vanligaste och mest kända är MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor). De används vanligtvis för att konstruera kretsar med betydande spännings- eller strömpåfrestning, eller för att skapa väldigt grundläggande kretsfunktioner.

Bild på schematisk symbol för dioder Bild på schematisk symbol för NPN-transistor Bild på schematisk symbol för JFet med P-kanal Bild på schematisk symbol för Zenerdiod