Kondensatorer59 565 Resultat

Om kondensatorer


Kondensatorprodukter, även kända som "kondensatorer", namnges och organiseras i allmänhet med hänvisning till det dielektriska material som ingår, såsom aluminiumelektrolytisk och keramisk för att nämna några. Tillsammans med variationer i tillverkningsmetoderna har valet av dielektriskt material ett stort inflytande på en viss komponents relativa kostnad, storlek, parameterstabilitet och lämplighet för en viss tillämpning.

Bild på schematisk symbol för polariserad kondensator Bild på schematisk symbol för trimkondensator Bild på schematisk symbol för kondensator Bild på schematisk symbol för variabel kondensator