Kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicy
  • Kvalitetsprodukter
  • Service i världsklass
  • Valuta för pengarna
  • Kontinuerliga förbättringar
 

Digi-Key har alltid varit kunddrivna och kvalitetsfokuserade. Detta faktum bekräftas av många oberoende branschundersökningar. Kontinuerlig förbättring och pågående statistisk analys av processer har alltid varit en integrerad del av Digi-Keys affärsstrategi.

Detta har gjort Digi-Key till en distributör i världsklass av elektroniska komponenter – Vårt mål: Att konsekvent uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar.

ISO-certifiering

Quality Systems Registrars, som är ackrediterade av Registrar Accreditation Board (RAB), certifieriade initialt Digi-Key till ISO-standarder i mars 1994. Våra system och överensstämmelse med standarderna har granskats och fortsätter att granskas och testas för att bibehålla fortsatt överensstämmelse.

Alla steg i Digi-Keys verksamhet är ISO-certifierade, inklusive orderingång, kundtjänst, mottagning, plockning, frakt, inköp och lager. Digi-Keys val av strategi med avseende på kvalitet är avgjort mer heltäckande än vad som är typiskt för vår bransch.

En ISO-registrering säkerställer att Digi-Keys system är adekvata, heltäckande och överensstämmer med de strikta kraven i ISO-standarden. Dessa krav säkerställer Digi-Keys långsiktiga åtagande av kontinuerliga förbättringar.

ISO registreringscertifikat