Digi-Keys bedrägeripolicy

Mål

Förhindra införande av förfalskade produkter i vår distributionskedja genom strikt undvikande, begränsning och dispositionsprocesser.

Standarder

Digi-Key Corporation utformar sina krav, rutiner och metoder relaterade till artikelhantering, leverantörshantering, upphandling och svarsstrategier för att uppfylla kraven i standarden SAE AS5553 mot förfalskning av elektronikdelar.

Produktköp

Förfalskade produkter har kommit att utgöra en växande oro i kundernas distributionskedjor, eftersom kunder eller distributörer skaffar sig alternativa källor till låg kostnad. Digi-Key åtar sig att endast skaffa produkter av högsta kvalitet till våra kunder. Digi-Key köper endast produkter via våra auktoriserade tillverkare och leverantörer och säkerställer därigenom att produkten är ny, autentisk och kan garanteras under den direkta leverantören och att aktuell teknisk information finns tillgänglig. Digi-Key köper inte produkter från andra källor än auktoriserade tillverkare och leverantörer. Digi-Key köper inte renoverade produkter för återförsäljning. Godkända tillverkare och leverantörer utvärderas kontinuerligt genom granskning av GIDEP-produktvarningar och leverantörskvalitetsdata för att fastställa tidigare prestanda.

Spårbarhet av produkter

Digi-Key upprätthåller spårbarhet till OEM för inköp från auktoriserade leverantörer, och behåller de ursprungliga beställningarna och annan mottagande dokumentation, inklusive tillverkarens överensstämmelseintyg för de obligatoriska dokumentkravsperioderna.

Retur av produkter

Digi-Key följer en strikt returpolicy som inkluderar:

  • Bekräftelse av spårbarheten för produkten från Digi-Key till kunden inklusive ursprungligt inköpsdatum, artikelnummer och antal.
  • Inkommande inspektion för att säkerställa att alla artiklar är oskadade och i originalförpackning.
  • Test för statiska nivåer och fuktighetsnivåer om tillämpligt och vid behov.
  • En tillverkares förpackning som är bruten bekräftas som autentisk av Digi-Keys produktchefer när den ursprunglige tillverkaren använder olika autentiseringstekniker.
Endast artiklar som uppfyller dessa strikta standarder får returneras till lager.

Rapportering

Digi-Key rapporterar all förekomst av förfalskning, i förekommande fall, till interna organisationer, tillverkare, kunder, GIDEP och brottsutredande myndigheter.